ФОРМА НАВЧАННЯ – ЗАОЧНА З ШИРОКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Друга вища освіта – це отримання іншої спеціальності, оволодіння новою професією, розширення можливостей у плануванні своєї кар’єри та майбутнього.

Наша діяльність спрямована на забезпечення післядипломної освіти за акредитованими спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми надаємо якісні освітні послуги за навчальними програмами другої вищої освіти.

Ознайомтесь з нашими пропозиціями та оберіть програму навчання

Перелік та опис спеціальностей (освітніх програм) другої вищої освіти

Ваші кроки

1. Виберіть спеціальність (освітню програму) з переліку та заповніть on-line заявку
або зверніться до нас:

E-mail: dekanatipo@gmail.com

тел. (044) 204-92-10, (044) 204-85-13

2. Подати документи:

  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія 1, 2, 11 сторінки);
  • копія ідентифікаційного коду – 1;
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.

ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА НАВЧАННЯ ОНЛАЙН
БАКАЛАВРАТ

3. Написати заяву в період прийому документів

4. Пройти співбесіду

5. Підписати договір

6. Оплатити навчання

7. Приступити до навчання

При формуванні груп (від 10 осіб) ми забезпечуємо організацію навчання за будь-якою спеціальністю з числа акредитованих в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Вартість навчання: до 35 000грн. на рік в залежності від спеціальності

Оплата – посеместрово до початку навчань

035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Навчаючись за спеціальністю «035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»,  ви отримуєте знання, навички та компетенції з англійської та німецької мови, історії перекладу, практики перекладу, проблем перекладу науково-технічних текстів. По закінченню навчання присвоюється кваліфікація

051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)», ви отримуєте знання, компетенції та практичну підготовку з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, розробки ій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підприємства, здійснення маркетингових досліджень зарубіжних ринків, розв’язання обліково-аналітичних завдань стосовно

051 Економіка (Освітня програма: Економічна кібернетика)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економічна кібернетика)» ви навчитесь сучасним методам прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп’ютерних систем. Набудете системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибоких знань математичних методів і

051 Економіка (Освітня програма: Економіка бізнес-підприємства)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економіка бізнес-підприємства)», ви отримаєте знання, навички та компетенції зі складання кошторису та бюджету організації, плануванню, контролю та управлінню діяльністю підприємства, проведення комплексного аналізу діяльності організацій всіх форм власності, обліку та аудиту фінансово-господарської діяльності

061 Журналістика (Освітня програма: Видавнича справа та редагування)

Навчаючись за спеціальністю «061 Журналістика (Освітня програма: Видавнича справа та редагування)», ви набуваєте знання, уміння і навички, які надалі допоможуть вам організовувати власні видавництва та видавничі організації, рекламні агенції, розробляти видавничу програму; створювати оригінал-макети друкованих та електронних видань; здійснювати редакторський

073 Менеджмент (Освітня програма: Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі)

Навчаючись за спеціальністю «073 Менеджмент (Освітня програма: Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі)», ви опановуєте базові управлінські та економічні дисципліни, які поєднуються з предметами, спрямованими на вивчення специфіки медіаекономіки та особливостей формування ефективних бізнес-моделей у медіасфері. Спеціалізація орієнтована на підготовку

073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)

Навчаючись за спеціальністю «073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)», ви отримуєте знання, компетенції з: проведення комплексного аналізу діяльності організації; моніторингу цільових ринків, у т.ч. основних конкурентів та споживачів; розроблення стратегій розвитку підприємств різних форм власності; формування стратегії управління людськими

075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)

Випускники спеціальності “075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)” – це фахівці-маркетологи широкого профілю, які користуються великим попитом на ринку праці. Маркетинг займає центральне місце в структурі управління підприємством. Маркетологи займають найвищу позицію в рейтингу управлінців. Випускники цієї спеціальності набувають знання

081 Право

Навчаючись за спеціальністю «081 Право» ви отримаєте знання, навички та компетенції в основних сферах юридичної діяльності. У слухачів є можливість поглибленого вивчення правового регулювання інтелектуальної власності та правових питань у сфері бізнесу. Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти –

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)

Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з планування архітектури, інтеграції, тестування, супроводу та адміністрування складних програмних комплексів та систем; комп’ютерних мереж і їх адміністрування. Рівень

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій)

Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з планування архітектури, інтеграції, тестування, супроводу та адміністрування складних програмних комплексів та систем; комп’ютерних мереж і

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)

Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)

Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного

125 Кібербезпека (Освітня програма: Системи, технології та математичні методи кібербезпеки)

Навчаючись за спеціальністю «125 Кібербезпека ( Освітня програма: Системи, технології та математичні методи кібербезпеки)», ви отримуєте грунтовні знання з інформатики та інформаційних технологій, а також компетенції з професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення завдань щодо розробки й застосування математичних методів, моделей, програмних

126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)

Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем надає студентам знання та навички, необхідні для проектування та супроводження інформаційних та програмно-апаратних засобів комп’ютеризованих та робототехнічних систем. Студенти вивчають сучасні мови програмування та новітні технології розробки програмного забезпечення, отримують знання з комп’ютерної електроніки,

132 Матеріалознавство

Навчаючись за спеціальністю « 132 Матеріалознавство», ви набуваєте компетенцій з розв’язання складних проблем у галузі матеріалознавства, що передбачає проведення досліджень впливу на властивості матеріалів та виробів якісного та кількісного їх складу і технологічних параметрів їх отримання та здійснення інновацій у

133 Галузеве машинобудування

Навчаючись за спеціальністю «133 Галузеве машинобудування», ви вивчаєте сучасне поліграфічне обладнання, засоби проектування і дослідження поліграфічних комп’ютеризованих технічних систем, у тому числі мову програмування C++ з підтримкою об’єктно-орієнтованого, узагальненого та процедурного напрямків програмування, «КОМПАС», Autodesk Inventor, SolidWorks, AutoCAD, MathCAD, MathLAB,

136 Металургія

Навчаючись за спеціальністю « 136 Металургія», ви набуваєте компетенцій з розв’язання проблем у галузі металургії, що передбачає проведення досліджень впливу якісного та кількісного складу, технології отримання на властивості металів та сплавів, а також виробів з них, а також розробку та

144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплові електричні станції )

Навчаючись за спеціальністю «144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплові електричні станції )» ви отримаєте фундаментальні знання з математики, фізики, хімії, програмування тощо. Тематика дипломних проектів присвячена питанням модернізації та реконструкції діючих теплових електричних станцій України, використання газотурбінних та парогазових установок, застосування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Навчаючись за спеціальністю «152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», ви набуваєте знання і компетентності як в напрямку розробки, експлуатації і метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки (від сенсорів до складних інформаційно-вимірювальних систем), так і в напрямку застосування засобів обчислювальної техніки та сучасного

161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)

Навчаючись за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)», ви набуваєте знання, навички та компетенції з розробки та управління: хіміко-технологічними процесами переробки мінеральної (неорганічної) сировини – фосфор-, сірко-, азот-, метал- (титан, золото, срібло, кольорові

162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма: Біотехнології)

Навчаючись за спеціальністю «162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма: Біотехнології)», ви набуваєте теоретичних та прикладних знань, умінь та компетенцій, які необхідні для успішної діяльності та кар’єрного зростання в галузі біотехнологічного виробництва продовольчих і кормових білків, амінокислот, вітамінів, лікарських препаратів і

173 Авіоніка

Навчаючись за спеціальністю «173 Авіоніка», ви набуваєте знання закономірностей побудови та технології виготовлення приладів та систем керування, навігації, орієнтації та стабілізації літальних апаратів та комплексів, дистанційного зондування Землі, компетентності і вміння із розроблення, проектування, оптимізації зазначених приладів та систем .