Продовжується прийом документів на навчання

за програмами ДРУГОЇ ВИЩОЇ до 28 вересня 2023р. за спеціальностями:

035 Філологія, 073 Менеджмент, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки

ФОРМА НАВЧАННЯ – ЗАОЧНА З ШИРОКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Друга вища освіта – це отримання іншої спеціальності, оволодіння новою професією, розширення можливостей у плануванні своєї кар’єри та майбутнього.

Наша діяльність спрямована на забезпечення післядипломної освіти за акредитованими спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми надаємо якісні освітні послуги за навчальними програмами другої вищої освіти.

Ознайомтесь з нашими пропозиціями та оберіть програму навчання

Ваші кроки

1. Виберіть спеціальність (освітню програму) з переліку та заповніть
on-line заявку
або зверніться до нас:

E-mail: dekanatipo@gmail.com

тел. (044) 204-92-10, (044) 204-85-13

2. Подати документи:

Перелік документів для осіб, які здобули рівень вищої освіти не нижче бакалаврського

Перелік документів для осіб, які здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю не менше двох років

ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА НАВЧАННЯ ОНЛАЙН

3. Написати заяву в період прийому документів

4. Пройти співбесіду

5. Підписати договір

6. Оплатити навчання

7. Приступити до навчання

При формуванні груп (від 15 осіб) ми забезпечуємо організацію навчання за будь-якою спеціальністю з числа акредитованих в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Вартість навчання: з 26 600 до 36 700грн. на рік в залежності від спеціальності

Оплата – посеместрово до початку навчань

035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Навчаючись за спеціальністю «035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»,  ви отримуєте знання, навички та компетенції з англійської та німецької мови, історії перекладу, практики перекладу, проблем перекладу науково-технічних текстів. По закінченню навчання присвоюється кваліфікація

051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)», ви отримуєте знання, компетенції та практичну підготовку з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, розробки ій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підприємства, здійснення маркетингових досліджень зарубіжних ринків, розв’язання обліково-аналітичних завдань стосовно міжнародних

051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)» ви навчитесь сучасним методам прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп’ютерних систем. Набудете системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибоких знань математичних методів і

051 Економіка (Освітня програма: Економіка і бізнес)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економіка і бізнес)», ви отримаєте знання, навички та компетенції зі складання кошторису та бюджету організації, плануванню, контролю та управлінню діяльністю підприємства, проведення комплексного аналізу діяльності організацій всіх форм власності, обліку та аудиту фінансово-господарської

073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)

Навчаючись за спеціальністю «073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)», ви отримуєте знання, компетенції з: проведення комплексного аналізу діяльності організації; моніторингу цільових ринків, у т.ч. основних конкурентів та споживачів; розроблення стратегій розвитку підприємств різних форм власності; формування стратегії управління людськими

075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 2 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Випускники спеціальності “075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)” – це фахівці-маркетологи широкого профілю, які користуються

081 Право

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 2 роки Вартість навчання на рік 29 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «081 Право» ви отримаєте знання, навички та компетенції в основних сферах юридичної

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 36 700 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)» ви

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 36 700 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)

Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)

Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного

126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 29 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем надає студентам знання та навички, необхідні для проектування та

132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю « 132 Матеріалознавство», ви набуваєте компетенцій з розв’язання складних проблем у галузі

133 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «133 Галузеве машинобудування», ви вивчаєте сучасне поліграфічне обладнання, засоби проектування і дослідження

136 Металургія

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю « 136 Металургія», ви набуваєте компетенцій з розв’язання проблем у галузі металургії,

144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій)

Навчаючись за спеціальністю «144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій )» ви отримаєте фундаментальні знання з математики, фізики, хімії, програмування тощо. Тематика дипломних проектів присвячена питанням модернізації та реконструкції діючих теплових електричних станцій України, використання газотурбінних та парогазових

161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)

Навчаючись за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)», ви набуваєте знання, навички та компетенції з розробки та управління: хіміко-технологічними процесами переробки мінеральної (неорганічної) сировини – фосфор-, сірко-, азот-, метал- (титан, золото, срібло, кольорові

173 Авіоніка

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «173 Авіоніка», ви набуваєте знання закономірностей побудови та технології виготовлення приладів та