Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)
зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити

Навчаючись за спеціальністю «035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»,  ви отримуєте знання, навички та компетенції з англійської та німецької мови, історії перекладу, практики перекладу, проблем перекладу науково-технічних текстів. По закінченню навчання присвоюється кваліфікація бакалавра філології (переклад).

Рівень вищої освіти –

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

3 роки

Вартість навчання на рік

32 900 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Випускники спеціальності «035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)»

можуть працювати:

 • Референтами-перекладачами
 • Секретарями-перекладачами в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, iнформацiйних та рекламних агентствах,
 • Редакторами перекладу суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури,
 • Вчителями іноземних мов середніх шкіл та вузів
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці)
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • підписати договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Історія зарубіжної літератури;
 • Основи перекладознавства;
 • Вступ до мовознавства;
 • Латинська мова;
 • Основи теорії мовної комунікації;
 • Англійська мова (практичний курс);
 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Порівняльна стилістика англійської та української мов;
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мов;
 • Лінгвокраїнознавство;
 • Історія англійської мови;
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури;
 • Основи редагування перекладу;
 • Історія перекладу;
 • Практика перекладу з англійської мови;
 • Німецька мова (практичний курс);
 • Практика перекладу з німецької мови
035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)