Оновлення інформації відбудеться найближчим часом

Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в ІПО у 2022-2023 н.р

Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІПО) у 2022-2023 н.р. забезпечує навчання науково-педагогічних та педагогічних працівників за оновленими програмами підвищення кваліфікації. 

Перелік навчальних програм підвищення кваліфікації ІПО на 2022-2023 н.р. наведений у табл. 1.

Табл.1. Навчальні програми підвищення кваліфікації ІПО 2022-2023 н.р.

Напрям Назва програми
І. Інноватика Основи інноваційного підприємництва
ІІ. Дистанційні технології Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності

Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle

ІІІ. Міжнародні проєкти Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання
ІV. Інші: Організація дистанційного навчання за допомогою Microsoft Teams

Створення відео контенту дистанційного навчання

Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання

Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача

Основи управління інноваційними проєктами

Академічна доброчесність

Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів

Впровадження ресурсозберігаючих технологій на базі міжнародних стандартів

При направленні на підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, керівникам підрозділів потрібно враховувати, що одна з програм напрямів: «Інноватика», «Дистанційні технології», «Міжнародні проєкти» є рекомендованою для проходження науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до рішення Методичної ради, протокол № 1 від 02 вересня 2022 року.

Науково-педагогічні працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть підвищувати кваліфікацію в ІПО на безоплатній основі відповідно до затвердженого Вченою радою плану підвищення кваліфікації. За рішенням Методичної ради університету науково-педагогічні працівники мають право пройти підвищення кваліфікації двічі на 5 років, за умови навчання за різними програмами, одна із яких за напрямом «Інноватика», або «Дистанційні технології», або «Міжнародні проєкти», інша – на вибір із запропонованих ІПО курсів.

Таким чином науково-педагогічні, педагогічні працівники мають змогу отримувати необхідний відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» обсяг підвищення кваліфікації (не менше 180 годин за 5 років).

Звертаємо вашу увагу, що право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів, передбачених у кошторисі університету мають лише науково-педагогічних працівники, які працюють в університеті за основним місцем роботи. Просимо врахувати це при формуванні заявок від підрозділів!

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитись:

 • на сайті ІПО http://ipo.kpi.ua в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ»
 • у відділі підвищення кваліфікації ІПО (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1).

Навчання за програмами можуть проходити в очному та дистанційному режимах.

Для навчання за дистанційною формою слухачам потрібні: комп’ютер або ноутбук з доступом до інтернету та особиста електронна скринька. Для повноцінного використання формату вебінару бажано також мати гарнітуру або навушники та мікрофон.

Навчальні програми передбачають: відвідування лекційних та практичних занять, виконання завдань та самостійної роботи, комунікацію з викладачем, підготовку випускної роботи або складання заліку.

Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття (за дистанційною формою – в форматі вебінарів) проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програм навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS).

Після завершення навчання, за умови  виконання навчальної програми, слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Звертаємо увагу, що навчальні групи формуються за фактично отриманими заявками, графік навчання затверджується відповідно до процесу формування груп і залежить від кількості наданих за різними програмами заявок.

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2022/2023 н.р. необхідно:

Науково-педагогічним працівникам:

 1. Ознайомитись зі списком програм підвищення кваліфікації та відповідними навчальними програмами;
 2. Обрати бажану програму та подати заявку на обраний курс відповідальній особі з кафедри або факультету для складання Загальної заявки від факультету.
 3. Зареєструвати свою заявку через онлайн-форму для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського на сайті ІПО в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ» або безпосередньо за посиланням: https://tinyurl.com/ipokpi2022

Факультетам та інститутам:

 1. Розповсюдити цей Інформаційний лист серед науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів та їх підрозділів.
 2. Зібрати від підрозділів списки науково-педагогічних працівників, що направляються на навчання в ІПО та скласти Загальну заявку від факультету/інституту за формою, наданою в Додатку, враховуючи рекомендації щодо обов’язкових напрямів підвищення кваліфікації.
 3. Передати Загальну заявку з відповідними підписами у відділ підвищення кваліфікації ІПО (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1).
 4. За рішенням факультетів/ інститутів, складання Загальної заявки може бути делеговано кафедрам або підрозділам факультетів та інститутів.

Звертаємо увагу, що при формуванні груп:

 • розглядатимуться тільки ті онлайн-заявки, які підтверджені Загальною заявкою від факультету;
 • заповнення інших онлайн-форм реєстрації на сайті http://ipo.kpi.ua або на інших сайтах не враховуватиметься!

Інформуємо, що по закінченні навчального року ІПО надає для аналізу звіт про проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського до Відділу атестації науково-педагогічних працівників.

Цей інформаційний лист розміщується також на сайті ІПО в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ імені Ігоря Сікорського».

Комунікація відділу підвищення кваліфікації зі слухачами буде здійснюватися електронною поштою за e-mail адресою, вказаною при реєстрації.

З питаннями можна звертатися за e-mail адресою: pkv.ipo.kpi@gmail.com або за телефоном: (044) 204-99-63.

Адреса відділу підвищення кваліфікації ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського:

м.Київ, проспект Берестейський 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1.

ЗАВАНТАЖИТИ Інформаційний лист

ЗАВАНТАЖИТИ Додаток

Контакти
Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1.

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com
Тел. (044) 204-99-63,
(044) 204-99-65