035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Навчаючись за спеціальністю «035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»,  ви отримуєте знання, навички та компетенції з англійської та німецької мови, історії перекладу, практики перекладу, проблем перекладу науково-технічних текстів. По закінченню навчання присвоюється кваліфікація

051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)

051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)», ви отримуєте знання, компетенції та практичну підготовку з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, розробки ій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підприємства, здійснення маркетингових досліджень зарубіжних ринків, розв’язання обліково-аналітичних завдань стосовно міжнародних

051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)

051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)» ви навчитесь сучасним методам прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп’ютерних систем. Набудете системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибоких знань математичних методів і

051 Економіка (Освітня програма: Економіка і бізнес)

051 Економіка (Освітня програма: Економіка і бізнес)

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економіка і бізнес)», ви отримаєте знання, навички та компетенції зі складання кошторису та бюджету організації, плануванню, контролю та управлінню діяльністю підприємства, проведення комплексного аналізу діяльності організацій всіх форм власності, обліку та аудиту фінансово-господарської

073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)

073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)

Навчаючись за спеціальністю «073 Менеджмент (Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування)», ви отримуєте знання, компетенції з: проведення комплексного аналізу діяльності організації; моніторингу цільових ринків, у т.ч. основних конкурентів та споживачів; розроблення стратегій розвитку підприємств різних форм власності; формування стратегії управління людськими

075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)

075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 2 роки Вартість навчання на рік 29 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Випускники спеціальності “075 Маркетинг (Освітня програма: Промисловий маркетинг)” – це фахівці-маркетологи широкого профілю, які користуються

081 Право

081 Право

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 2 роки Вартість навчання на рік 34 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «081 Право» ви отримаєте знання, навички та компетенції в основних сферах юридичної

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 38 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем)» ви

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці)

121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 38 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)

Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)

122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)

Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення та

126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)

126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 34 900 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчання за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)

132 Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю « 132 Матеріалознавство», ви набуваєте компетенцій з розв’язання складних проблем у галузі

133 Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «133 Галузеве машинобудування», ви вивчаєте сучасне поліграфічне обладнання, засоби проектування і дослідження

136 Металургія

136 Металургія

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю « 136 Металургія», ви набуваєте компетенцій з розв’язання проблем у галузі металургії,

144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій)

144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій)

Навчаючись за спеціальністю «144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій )» ви отримаєте фундаментальні знання з математики, фізики, хімії, програмування тощо. Тематика дипломних проектів присвячена питанням модернізації та реконструкції діючих теплових електричних станцій України, використання газотурбінних та парогазових

161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)

161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)

Навчаючись за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)», ви набуваєте знання, навички та компетенції з розробки та управління: хіміко-технологічними процесами переробки мінеральної (неорганічної) сировини – фосфор-, сірко-, азот-, метал- (титан, золото, срібло, кольорові

173 Авіоніка

173 Авіоніка

Рівень вищої освіти – Перший Ступінь вищої освіти – Бакалавр Навчання триває – 3 роки Вартість навчання на рік 26 600 грн. Оплата: Посеместрово Форма навчання Заочна Навчаючись за спеціальністю «173 Авіоніка», ви набуваєте знання закономірностей побудови та технології виготовлення приладів та