Навчально-інноваційний центр протезування і реабілітації

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Розвиток навчально-наукового потенціалу наукових шкіл університету у галузі реабілітаційної інженерії, реабілітації та ерготерапії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

 • Організовує й здійснює теоретичну підготовку та практичне навчання слухачів підвищення кваліфікації з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;
 • Забезпечує підвищення кваліфікації фахівців, зокрема наукових і науково-педагогічних працівників, з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;
 • Здійснює науково-інноваційну діяльність у галузі реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;
 • Сприяє впровадженню інноваційних розробок у галузі реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії в клінічну практику;
 • Здійснює співробітництво з грантодавцями та інвесторами щодо підвищення ефективності процесів розроблення, виготовлення протезів, практичного навчання слухачів з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;
 • Бере участь у співробітництві з вітчизняними й закордонними партнерами з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;
 • Здійснює підготовку навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілем центру;
 • Проводить окремі майстер-класи й тренінги із залученням вітчизняних і міжнародних експертів;
 • Проводить конференції, семінари й конкурси з питань реабілітаційної інженерії (протезування, ортезування тощо), реабілітації та ерготерапії;
 • Сприяє протезуванню та реабілітації пацієнтів, що потребують протезування та реабілітації;
 • Організовує заходи для забезпечення навчання студентів та підвищення кваліфікації протезистів та реабілітологів;
 • Надає рекомендації щодо формування безбар’єрного середовища для учасників навчального процесу після протезування.

Курс «Протезування кінцівок»

Мета курсу: Підвищити компетенцію слухачів у напрямках протезування нижніх та верхніх кінцівок, клінічної психології, протезної реабілітації та визначення якості протезування.

Курс «Протезна реабілітація»

Мета курсу: Підвищити компетенцію слухачів у напрямках допротезної реабілітації пацієнтів, реабілітації пацієнтів під час протезування, клінічної психології та соціальної реабілітації.

Курс «Військова психологія»

Мета курсу: Формування знань про психологію поведінки цивільних осіб та військовослужбовців в особливих умовах; вмінь самостійно здійснювати психодіагностичну і консультативну роботу з особами, що пережили екстремальні, психотравмуючі ситуації; вмінь відповідально здійснювати психологічне супроводження екстремальної професійної поведінки та корекцію її наслідків.

Чисельність групи – 20 осіб. Вартість навчання – 5000грн (умови для всіх курсів)

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус  1, кімната 258.

E-mail: gannapopovichenko@gmail.com

Програма курсу підвищення кваліфікації «Протезування кінцівок»

Вступ:

Програма курсу підвищення кваліфікації «Протезування кінцівок» належить до циклу професійної підготовки. Особливістю її вивчення є професійно-орієнтований характер та забезпеченість міждисциплінарними зв’язками, що знаходить своє відображення в навчальних цілях та змісті навчання.

В умовах значного збільшення кількості пацієнтів з ампутаціями кінцівок, виникає питання структуризації та розширення знань, необхідних для проведення найбільш ефективного протезування та реабілітації таких пацієнтів.

Мета курсу:

Підвищити компетенцію слухачів у напрямках протезування нижніх та верхніх кінцівок, клінічної психології, протезної реабілітації та визначення якості протезування.

Основні завдання:

 • поглибити теоретичні знання щодо психологічної підтримки пацієнтів після ампутації в процесі протезування;
 • здобути навички роботи в мультидисциплінарній реабілітаційній команді;
 • здобути навички виготовлення приймальних гільз нижніх кінцівок, застосовуючи сучасні технології;
 • розширити знання та покращити уміння виготовлення приймальних гільз з різними системами кріплення протезів кінцівок;
 • розширити знання у напрямку підбору функціональних компонентів протезів кінцівок, навчитися обирати альтернативні комплектуючі до протезів в залежності від клінічного випадку;
 • удосконалити навички налаштування та оптимізації роботи колінних модулів під час динамічної примірки;
 • удосконалити навички реабілітації пацієнтів під час протезування.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для фахівців: спеціалістів, які потребують додаткової компетенції, підготовки та перепідготовки з отриманням поглиблених знань у сфері протезування пацієнтів після ампутацій кінцівок, а також для інших фахівців, які працюють або планують працювати у сфері протезування кінцівок.

Аудиторні заняття

за/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Протезна реабілітація та психологічна підтримка пацієнта

 

 

 

 

1.1

Робота протезиста в мультидисциплінарній реабілітаційній команді

4

2

2

 

1.2

Психологічна підтримка пацієнтів після ампутації  в процесі протезування кінцівок

2

2

 

 

1.3

Протезна реабілітація та визначення якості протезування

8

4

4

 

1.4

Виготовлення дизайнерської приймальної гільзи, як метод психологічної підтримки пацієнта

4

 

4

 

1.5

Навчання пацієнта використанню та обслуговуванню протеза та догляду за куксою

2

2

 

 

2

Технології протезування та комплектуючі протезів

 

 

 

 

2.1

Вплив анатомії кукси на особливості протезування кінцівок

2

2

 

 

2.2

Типові дизайни приймальної гільзи при протезуванні нижніх кінцівок. Вибір дизайну на основі  конкретних кейсів протезування

6

2

4

 

2.3

Сучасні технології виготовлення приймальних гільз нижніх кінцівок

14

2

12

 

2.4

Системи кріплення протезів нижніх кінцівок

6

2

4

 

2.5

Види приймальних гільз і кріплень при протезуванні верхніх кінцівок

6

2

4

 

2.6

Підбір функціональних компонентів при протезуванні верхніх кінцівок

2

2

 

 

2.7

Виставлення протеза та підбір альтернативних комплектуючих до протезів нижніх кінцівок

4

2

2

 

2.8

Налаштування та оптимізація колінних модулів під час динамічної примірки

8

4

4

 

 

Залік

4

 

 

4

 

Всього:

72

28

42

2

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                                                           2,4/72

Програма курсу підвищення кваліфікації «Протезна реабілітація»

(Спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»)

Вступ:

Програма курсу підвищення кваліфікації «Протезна реабілітація» належить до циклу професійної підготовки. Особливістю її вивчення є професійно-орієнтований характер та забезпеченість міждисциплінарними зв’язками, що знаходить своє відображення в навчальних цілях та змісті навчання.

В умовах значного збільшення кількості пацієнтів з ампутаціями кінцівок, виникає питання структуризації знань, необхідних для проведення найбільш ефективної реабілітації пацієнтів після протезування.

Мета курсу:

Підвищити компетенцію слухачів у напрямках допротезної реабілітації пацієнтів, реабілітації пацієнтів під час протезування, клінічної психології та соціальної реабілітації.

Основні завдання:

 • поглибити теоретичні знання щодо технологій протезування та комплектуючих протезів;
 • здобути навички роботи в мультидисциплінарній реабілітаційній команді;
 • удосконалити навички проведення оцінки придатності кукси до протезування та навички формування кукси на допротезному періоді реабілітації;
 • здобути навички роботи з залишковим та фантомним болем у пацієнтів;
 • здобути навички ранньої вертикалізації пацієнта у допротезному періоді реабілітації;
 • удосконалити навички використання стандартизованих тестів та шкал у процесі реабілітації пацієнта;
 • удосконалити навички розробки програм реабілітації при різних клінічних випадках та програмах групової терапії;
 • засвоїти теоретичні знання з клінічної психології в наступних напрямках: етика поведінки фізичного терапевта / реабілітолога, мотивація пацієнта до соціалізації, психологічна робота з болем в роботі фізичного терапевта / реабілітолога;
 • засвоїти теоретичні навички в напрямку соціальної реабілітації пацієнтів в процесі та після протезування.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для фахівців: спеціалістів, які потребують додаткової компетенції, підготовки та перепідготовки з отриманням поглиблених знань у сфері реабілітації пацієнтів після ампутацій кінцівок, а також для інших фахівців, які працюють або планують працювати у сфері протезування кінцівок.

Аудиторні заняття

№ з/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1

Передпротезна реабілітація

1.1

Робота реабілітолога / фізичного терапевта в мультидисциплінарній реабілітаційній команді

2

 

2

 

1.2

Анатомічні особливості нижніх і верхніх кінцівок

2

2

 

 

1.3

Хірургічні особливості ампутації нижніх та верхніх кінцівок

4

2

2

 

1.4

Медичний менеджмент залишкового та фантомного болю

2

2

 

 

1.5

Післяопераційний огляд і формування кукси. Виготовлення захисного чохла на куксу зі скотчкасту

6

 

6

 

1.6

Критерії готовності пацієнта до протезування. Протипоказання до протезування

4

2

2

 

1.7

Сучасні технології для ранньої вертикалізації пацієнта

2

2

 

 

1.8

Технології протезування та комплектуючі протезів

4

2

2

 

1.9

Використання стандартизованих тестів та шкал для оцінювання стану пацієнта

 

4

2

2

 

2

Реабілітація під час протезування

2.1

Патерн ходьби. Девіації ходьби при різних рівнях ампутацій

2

 

2

 

2.2

Основні принципи реабілітації при навчанні ходьби на протезах

2

2

 

 

2.3

Особливості програми реабілітації при ампутації на рівні стегна: одностороння та двостороння ампутації

4

2

2

 

2.4

Особливості програми реабілітації при ампутації на рівні гомілки: одностороння та двостороння ампутації

4

2

2

 

2.5

Особливості програми реабілітації при ампутації на рівні стегна та гомілки

4

2

2

 

2.6

Особливості програми реабілітації при вилученні у тазостегновому суглобі

4

2

2

 

2.7

Особливості  реабілітації пацієнтів з супутніми захворюваннями

4

2

2

 

2.8

Створення програм групової терапії

6

2

4

 

3

Клінічна психологія

3.1

Етика поведінки фізичного терапевта / реабілітолога в роботі з пацієнтами після ампутацій кінцівок

2

2

 

 

3.2

Психологічні прийоми для мотивації пацієнта до соціалізації

2

2

 

 

3.3

Ізраїльський протокол психологічної реабілітації після травми BASIC Ph в роботі фізичного терапевта / реабілітолога. Як не вигорати реабілітологу. Психологічна робота з болем в роботі реабілітолога

2

2

 

 

4

Соціальна реабілітація

4.1

Фізкультурно-спортивна реабілітація

2

2

 

 

4.2

Участь родини, друзів, близьких та побратимів пацієнтів в соціальній реабілітації пацієнта

2

2

 

 

 

Залік

2

 

 

2

 

Всього:

72

34

38

2

Загальна кількість кредитів ECTS/годин                                 2,4/72

Програма курсу підвищення кваліфікації «Військова Психологія»

(053 «Психологія»)

Вступ:

Програма курсу підвищення кваліфікації «Військова психологія» належить до циклу професійної підготовки. Особливістю її вивчення є професійно-орієнтований характер та забезпеченість міждисциплінарними зв’язками, що знаходить своє відображення в навчальних цілях та змісті навчання.

Курс «Військова психологія» передбачає підготовку волонтерів, психологів, психотерапевтів для роботи з учасниками бойових дій та їх близькими.

Мета курсу:

Формування знань про психологію поведінки цивільних осіб та військовослужбовців в особливих (напружених, екстремальних) умовах, екстраполяція на них психологічних знань про особистість, групову поведінку; вмінь самостійно здійснювати психодіагностичну і консультативну роботу з особами, що пережили екстремальні, психотравмуючі ситуації; вмінь відповідально здійснювати психологічне супроводження екстремальної професійної поведінки та корекцію її наслідків.

Основними завданнями курсу є:

 • ознайомлення з об’єктом, предметом дисципліни, її понятійним апаратом, методами дослідження екстремальної поведінки та основних станів психоемоційної напруженості;
 • ознайомлення з сучасними науковими здобутками за напрямом дослідження екстремальних видів діяльності, психологічними концепціями екстремальності та підходами стосовно профілактики негативних психічних зрушень;
 • розширення кола знань про засоби і методи діагностики та психологічної роботи з деструктивними психоемоційними станами, спричинених впливом небезпечних умов діяльності;
 • набуття навичок практичної діяльності в діагностиці та профілактиці афективних, стресових та післятравматичних стресових розладів з метою оптимізації життєдіяльності та здійснення професійних функцій у відповідних умовах;
 • Після засвоєння курсу слухачі мають продемонструвати такі результати навчання:
 • знати класифікацію психологічних проблем в психології, вплив війни та інших особливих умов на психіку людини;
 • діагностувати гострі емоційні стани під час екстремальних подій та розуміти, як з них виводити людей, що в них опинились;
 • діагностувати післятравматичні стани та володіти методами роботи з такими станами. Знати зміст та основні напрями та технології профілактики та подолання стресових та післястресових психоемоційних станів, як наслідків неадекватної екстремальної поведінки;
 • здійснювати профілактику післятравматичних стресових розладів;
 • попереджувати своє професійне вигорання під час роботи в особливих умовах;
 • володіти розумінням щодо загроз в кризових обставинах для військовослужбовців, цивільного населення та дітей;
 • надавати психологічну допомогу психотравмованим особам, здійснювати ефективну психологічну роботу з ними.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для фахівців-консультантів з військової психології, які повинні добре розумітися в аспектах сучасної психології, мати високий рівень стресостійкості та відповідальності.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Залік

1.

Класифікація психологічних проблем в психології. Вплив війни на психіку людини.

2

2

 

 

2

Гострі емоційні стани під час екстремальних ситуацій.

2

2

 

 

3

Техніки кризового втручання зі участниками (свідками) екстремальних подій. 

2

2

 

 

4

Діагностика післятравматичних стресових розладів.

2

2

 

 

5

Профілактика післятравматичних стресових розладів за концепцією військового психолога Армії оборони Ізраїлю Мулі Лаада.

2

2

 

 

6

Втрата домівки. Як зменшити дискомфорт розриву з домівкою та прискорити адаптацію в новому місці.

2

2

 

 

7

Зміна та особливості взаємовідносин військових із сім’єю.

2

2

 

 

8

Життя в окупації: як зберегти своє фізичне та психічне здоров‘я.

2

2

 

 

9

Психологічні загрози для дитини та її розвитку в кризових обставинах.

2

2

 

 

10

Професійне вигорання: як діагностувати, попередити та як з нього вийти.

2

2

 

 

11

Розуміння та підтримка: як спілкуватись з військовими, які повернулись з війни

 

 

 

 

12

Використання впливу архетипів на духовну трансформацію українців під час війни.

2

 

2

 

13

Психотравмуючі події: особливості переживання.

2

 

2

 

14

Психологічна резильєнтністіь особистості, як фактор психологічного здоров’я.

2

 

2

 

15

Особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців/ветеранів до умов цивільного життя.

2

 

2

 

16

Психологічна робота в проблемах подолання втрати сенсу життя.

2

 

2

 

17

Етика поведінки психолога в роботі з клієнтами після ампутації кінцівок. 

2

 

2

 

18

Психологічні прийоми для мотивації ветеранів до соціалізації. 

2

 

2

 

19

Діти війни. Особливості роботи та розвиток їх психологічної стійкості.

2

 

2

 

20

Діагностика та психологічна робота з синдромом провини вцілілого.

2

 

2

 

21

Тригери та флешбеки: теорія та практика психологічної допомоги.

2

 

2

 

 

Залік (Тестування)

8

 

 

8

 

Всього:

50

20

22

8

Самостійна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Особливості психологічної підготовки військовослужбовців до ведення бойових дій.

6

2

Психологічне супроводження комбатантів під час ведення бойових дій

6

3

Психологічна реабілітація ветеранів на етапі повернення в цивільне життя

6

4

Психологічна допомога сім`ям загиблих в наслідок російської агресії

4

 

Всього:

22

Загальна кількість кредитів ECTS/годин                                 2,4/72