Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)» ви навчитесь сучасним методам прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп’ютерних систем. Набудете системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибоких знань математичних методів і обчислювальної техніки, навичок аналізу економічних проблем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів рішень, що приймаються з використанням моделей різних класів і ефективної комп’ютерної підтримки. У процесі навчання у слухачів формуються здібності вирішення задач в умовах впливу великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників, як того вимагає сучасне управління складними соціально-економічними і виробничими системами в умовах ринкової економіки.

Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)
зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити
Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

2 роки

Вартість навчання на рік

29 900 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Випускники спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)» можуть працювати:

на підприємствах різної форми власності, в промислових, фінансових та страхових компаніях України та за її межами, в органах виконавчої влади, у банках, фінансово-економічних організаціях і фірмах, в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, у відділах маркетингу, прогнозування, зовнішньоекономічної діяльності :

 • економістами,
 • економістами-аналітиками,
 • економістами-програмістами
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці)
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • підписати договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Інформаційні системи в економіці
 • Моделювання економіки
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Фінансовий менеджмент
 • Математичні моделі трансформаційної економіки
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Теорія випадкових процесів
 • Сучасні операційні системи
 • Фінансова та актуарна математика
 • Системний аналіз
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці

051 Економіка (Освітня програма: Економічна аналітика)