Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)
зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити
Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

3 роки

Вартість навчання на рік

29 900 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Навчання за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем) надає студентам знання та навички, необхідні для проектування та супроводження інформаційних та програмно-апаратних засобів комп’ютеризованих та робототехнічних систем. Студенти вивчають сучасні мови програмування та новітні технології розробки програмного забезпечення, отримують знання з комп’ютерної електроніки, архітектури комп’ютерних систем та мереж, операційних систем та інтернет-технологій. Основу їх системотехнічної та теоретичної підготовки складають спеціальні розділи математики, теорія управління та методи оптимізації, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи обробки та захисту інформації.

Випускники спеціальності «126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)» можуть працювати:
 • архітекторами та менеджерами проектів,
 • системними адміністраторами та адміністраторами баз даних,
 • спеціалістами із забезпечення якості IT-продуктів,
 • менеджерами з продажу та впровадження програмних систем,
 • референтами та технічними письменниками у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій,
 • фахівцями з розробки комп’ютеризованих систем управління та робототехніки.
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • підписати договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Робототехнічні системи та комплекси-1
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика
 • Мікропроцесорні системи
 • Фізика
 • Дослідження операцій
 • Спеціальні розділи математики
 • Теорія автоматичного управління
 • Моделювання процесів та систем
  Роботизовані інтерактивні інфраструктури
 • Теорія алгоритмів
 • Архітектура комп’ютерних систем
 • Основи операційних систем
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Системне програмування
 • Програмування
 • Комп’ютерна графіка та мультимедіа
 • Проектування інформаційних систем
 • Дискретна математика
 • Технології розроблення програмного забезпечення
 • Теорія мереж інтернет
 • Комп’ютерні мережі
 • Основи теорії інформаційних процесів
 • Системи баз даних
 • Комп’ютерна електроніка
 • Сучасна теорія управління
126 Інформаційні системи та технології ( Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)