Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)
зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити
Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

3 роки

Вартість навчання на рік

26 600 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Навчаючись за спеціальністю « 132 Матеріалознавство», ви набуваєте компетенцій з розв’язання складних проблем у галузі матеріалознавства, що передбачає проведення досліджень впливу на властивості матеріалів та виробів якісного та кількісного їх складу і технологічних параметрів їх отримання та здійснення інновацій у розробленні нових матеріалів і технологічних процесів та характеризується невизначеністю умов і вимог

Випускники спеціальності «132 Матеріалознавство» можуть працювати:
 • інженерно-технічними працівниками підприємств та організацій пов’язаних з одержанням та обробленням металевих та неметалевих матеріалів;
 • спеціалістами з вибору матеріалу та технології оброблення;
 • спеціалістами по верифікації якості сировини та готової продукції;
 • проектувальниками технологічних процесів;
 • фахівцями з супроводу технологічних процесів;
 • фахівцями центральних заводських лабораторійих сталей
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • підписати договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Технологія виробництва та обробки матеріалів
 • Кристалографія, кристалохімія, мінералогія
 • Фізична хімія
 • Металознавство
 • Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів
 • Діагностика та методи структурного аналізу
 • Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів
 • Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
 • Корозія та захист металів
 • Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції
 • Матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів
 • Теорія та технологія формування структури та властивостей напилених покриттів
 • Металографія
 • Теорія та практика термічної обробки вуглицевих та легованих сталей
132 Матеріалознавство