Обов'язкові складники Мотиваційного листа вступника 2023р. для здобуття вищої освіти
 1. Звернення до ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського:
  • “Шановний пане ректоре”
  • “Шановний Михайле Захаровичу!”
 2. Обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 3. Бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 4. Виклад попередніх здобутків вступника:
  • участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах;
  • наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра);
  • наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями;
  • наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності);
  • волонтерська діяльність;
 5. Інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти і допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти;
 6. Ім’я та прізвище вступника.

ЗАВАНТАЖИТИ

Вимоги до оформлення Мотиваційного листа
 • Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).
 • Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови.
 • Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики.
 • У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).