Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)

зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити

Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)», ви отримуєте знання, компетенції та практичну підготовку з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, розробки ій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підприємства, здійснення маркетингових досліджень зарубіжних ринків, розв’язання обліково-аналітичних завдань стосовно міжнародних комерційних операцій; оволодіння навичками з організації, контролю і координації виконання міжнародних контрактів.

Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

2 роки

Вартість навчання на рік

29 900 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Випускники спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)» можуть працювати:

в економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми:

 • експертом та консультантом із зовнішньоекономічних питань,
 • радником у:
  • міжнародних організаціях,
  • представництвах закордонних фірм,
  • спільних підприємствах,
  • посольствах,
  • державних установах.
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці)
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • підписати договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Міжнародна економіка;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка, статистика;
 • Електронна комерція;
 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Міжнародна торгівля;
 • Митна справа;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Транснаціональні корпорації;
 • Міжнародні організації;
 • Економіка зарубіжних країн;
 • Європейська інтеграція;
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності;
 • Інтеграційні процеси у світовій економіці;
 • Міжнародні фінанси;
 • Державні фінанси;
 • Фінанси підприємств;
 • Бухгалтерський облік та аудит;
 • Облік та аудит у зарубіжних країнах;
 • Страхування;
 • Податкова система;
 • Міжнародна інноваційна діяльність;
 • Конкурентоспроможність підприємства;
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)