ЗАПРОШУЄМО НА ДРУГУ ВИЩУ (БАКАЛАВРАТ) ФОРМА НАВЧАННЯ – ЗАОЧНА З ШИРОКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Продовжується прийом документів на навчання за програмами ДРУГОЇ ВИЩОЇ до 28 вересня 2023р. за спеціальностями: 035 Філологія, 073 Менеджмент, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки

Друга вища освіта – це отримання іншої спеціальності, оволодіння новою професією, розширення можливостей у плануванні своєї кар’єри та майбутнього.
Наша діяльність спрямована на забезпечення післядипломної освіти за акредитованими спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського. Ми надаємо якісні освітні послуги за навчальними програмами другої вищої освіти.

Популярні спеціальності другої вищої

Підвищення кваліфікації

Інститут післядипломної освіти надає професійні освітні послуги за програмами підвищення кваліфікації, які орієнтовані на удосконалення знань та здобуття практичних навичок.
Все більше спеціалістів усвідомлюють необхідність отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей, підвищення рівня майстерності та кар'єрного зростання.

Всі програми підвищення кваліфікації

Всі програми підвищення кваліфікації

Програми підвищення кваліфікації

Дистанційне навчання

Платформа Сікорський - це відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає  широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання

Увійти

Moodle – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне веб-середовище відкритого доступу, яке використовується для розроблення вебресурсів та проведення дистанційного навчання

Увійти в Moodle

Курс відеолекцій "Економіка для всіх", присвячений питанням розвитку економіки держави з урахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації.
Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

Переглянути

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Розвиток навчально-наукового потенціалу наукових шкіл університету у галузі реабілітаційної інженерії, реабілітації та ерготерапії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Курс «Протезування кінцівок»

Мета курсу: Підвищити компетенцію слухачів у напрямках протезування нижніх та верхніх кінцівок, клінічної психології, протезної реабілітації та визначення якості протезування.

Курс «Протезна реабілітація»

Мета курсу: Підвищити компетенцію слухачів у напрямках допротезної реабілітації пацієнтів, реабілітації пацієнтів під час протезування, клінічної психології та соціальної реабілітації.