Інститут післядипломної освіти – це спеціалізований інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, основним завданням якого є управління системою післядипломної освіти в найбільшому технічному університеті України.

Основні завдання  ІПО – Створення умов для безперервного навчання впродовж життя, підвищення якості освіти та розширення доступу до освітніх ресурсів представників різних вікових груп та верств населення за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.

Наша діяльність спрямована на забезпечення післядипломної освіти за акредитованими спеціальностями університету та надання якісних освітніх послуг за навчальними програмами другої вищої освіти, середньострокових та короткострокових курсів підвищення кваліфікації фахівців.
До складу нашого інституту входить Центр інформаційних технологій в освіті, що гарантує широке застосування у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій та надання доступу до розроблених веб-ресурсів навчальних дисциплін.
Всі бажаючі навчатися за програмами післядипломної освіти, набути нові фахові знання та підвищити свою майстерність можуть швидко знайти вичерпну інформацію на нашому сайті:

 • У розділі Друга вища освіта надається перелік та опис спеціальностей, за якими можна отримати другу вищу освіту.
 • Розділ Підвищення кваліфікації містить дані про короткострокові та середньострокові програми підвищення кваліфікації фахівців.
 • У розділі Дистанційне навчання ви отримаєте широкий вибір дисциплін для забезпечення дистанційного навчання.
 • У розділі Підвищення кваліфікації для енергетиків знаходяться програми підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів енергетичних підприємств і організацій та спеціалістів-енергетиків промислових підприємств

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Навчально-методичний відділ наступної (другої) вищої освіти

 • Забезпечення й надання освітніх послуг із наступної (другої) вищої освіти за акредитованими спеціальностями в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Оновлення й удосконалення разом із відповідними кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського інтегрованих навчальних планів та інтегрованих робочих навчальних планів, за якими проводиться навчання з наступної (другої) вищої освіти.
 • Підвищення якості освіти за допомогою ефективної взаємодії з відповідними кафедрами й науково-педагогічними працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Здійснення інформаційно-рекламної підтримки надання освітніх послуг із наступної (другої) вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Навчально-методичний відділ підвищення кваліфікації (спеціалізації)

 • Забезпечення підвищення кваліфікації за спеціальностями, акредитованими в КПІ ім. Ігоря Сікорського, за різними формами підвищення кваліфікації.
 • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до плану підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також працівників інших навчальних закладів, установ та організацій на підставі укладених договорів між КПІ ім. Ігоря Сікорського й організаціями-замовниками.
 • Забезпечення підвищення кваліфікації за допомогою самостійного фінансування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які проходять підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського, або вже використали встановлений ліміт з обсягу програм навчання за рахунок КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Центр інформаційних технологій в освіті, у складі якого:

Підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп і верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за допомогою ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу.

 • Відділ інформаційних ресурсів освітнього призначення;
  • Забезпечення інтегрування інформаційних комп’ютерних технологій (далі – ІКТ) у навчальний процес за всіма спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • Розроблення програмних засобів навчального призначення та іншого програмного забезпечення для освітньої сфери.
  • Участь у міжнародній діяльності, що направлена на забезпечення інтегрування національної освітньої системи у світовий освітній простір.
 • Навчально-методичний відділ технологій дистанційного навчання:
  • Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського для впровадження й ефективного використання інформаційних комп’ютерних технологій (далі – ІКТ) і технологій дистанційного навчання у навчально-методичній роботі.
  • Контроль якості навчання й ефективності впровадження ІКТ і технологій дистанційного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  • ІКТ-забезпечення інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме: забезпечення діяльності Стартап Школи та проведення Фестивалів інноваційних проєктів.

Українсько-китайський центр інженерних інновацій

 • Розвиток освітньої та інноваційно-проєктної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського і його партнерів, а також спільне із партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського сприяння розвитку людського потенціалу, зокрема обдарованої молоді;
 • Впровадження наукових, технологічних, методичних розробок і досягнень у практичну діяльність у сфері інженерних інновацій;
 • Об’єднання зусиль для проведення спільних заохочувальних конкурсів, пошуку перспективних проєктів і взаємовигідної співпраці між КПІ ім. Ігоря Сікорського, компанією Китайської Народної Республіки
  «Zhejiang Golden Egg Science and Technology» та іншими компаніями, установами та організаціями Китайської Народної Республіки;
 • Участь в організації візитів делегацій будь-яких установ та організацій Китайської Народної Республіки до КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема забезпечення місця офіційної зустрічі, перекладу тощо.

Центр інноваційного підприємництва

 • Розвиток інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського за допомогою організації й забезпечення навчально-практичної діяльності з інноваційного підприємництва.