УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 Н А К А З  №       1-123        

м. Київ                                                                                              «_29_»         03          2013 р.

Про затвердження Положення про Навчально-методичний комплекс

«Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

З метою подальшого удосконалення системи післядипломної освіти, включаючи підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»,

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут» (додаток № 1).

  1. Директору НМК «ІПО» та керівникам підрозділів НТУУ «КПІ» у своїй діяльності, пов’язаній з організацією післядипломної освіти, дотримуватись Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти».
  2. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут» (додаток № 2).

Пункт 2.3 Положення у частині загального обсягу курсів і програм навчання ввести в дію з 01 вересня 2013 року.

  1. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедри ознайомити науково-педагогічних працівників відповідних підрозділів із Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут».

Науково-педагогічним працівникам НТУУ «КПІ» при підвищенні своєї кваліфікації керуватися цим Положенням.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор                                                                      М.З. Згуровський

Положення про НМК “ІПО”

Положення про НМК “ІПО” від 11.03.2013р.