Програма курсу підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників

«Штучний інтелект в освітній діяльності викладача»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Штучний інтелект (ШІ) — це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей і прийняття рішень на основі вхідних даних. Ці системи можна навчити виконувати певні завдання, наприклад, розпізнавати зображення, розуміти природну мову або грати в ігри. Технологія штучного інтелекту охоплює широкий спектр методів, включаючи машинне навчання, обробку природної мови, робототехніку, експертні системи тощо. Мета досліджень штучного інтелекту полягає в тому, щоб створити машини, які можуть міркувати, розуміти та навчатися, як люди, і використовувати ці можливості для покращення життя людства та вирішення складних проблем.

Штучний інтелект — відносно молода галузь досліджень, започаткована 1956 року.

 Мета курсу: отримати знання, навички та досвід використання сервісів штучного інтелекту (далі ШІ) для підготовки та здійснення освітньої діяльності.

 Особливості курсу. Курс проводиться в форматі дослідницького навчання. Слухачі, за керівництвом викладача, мають самостійно знайти, дослідити необхідні знання та опанувати необхідні вміння. Викладач виступає в ролі фасилітатора та допомагає слухачам в їх дослідженнях та узагальнені отриманих результатів. Такий формат обумовлений тим, що інструментарій ШІ розвивається дуже стрімко, актуальність інформації застаріває протягом

 1-2 місяців. Курс надає можливість опанувати методи самостійного дослідження та практичного використання методів та інструментарію ШІ.

Основні завдання:

  • засвоїти базові відомості про штучний інтелект його можливості, особливості, зону застосування та обмеження.
  • ознайомитись з базовим функціоналом середовищ ШІ та напрямами їх застосування.
  • здобути навички та досвід самостійного дослідження сервісів ШІ загального та спеціалізованого призначення.
  • опанувати методику впровадження сервісів на основі ШІ для підготовки навчальних матеріалів, здійснення викладацької діяльності та взаємодії з студентами.

Виконати випускну курсову роботу. А саме:

  • дослідити та описати декілька середовищ ШІ;
  • створити навчальний контент з своєї дисципліни за допомогою сервісів ШІ;
  • описати методику застосування обраних сервісів ШІ у власній викладацькій діяльності.

 Вимоги до рівня підготовки слухача:

Мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту, мати/створити аккаунт у домені LLL.kpi.ua, мати базові навички роботі в середовищі дистанційного навчання Google Classroom.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття


з/п
Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1.        Огляд курсу. Потреби викладачів у застосуванні систем штучного інтелекту у викладацькій (освітній) діяльності. Аналіз запитів та потреб студентів/викладачів до технологій штучного інтелекту.

Практика. Аккаунт в Google Workspase LLL.kpi.ua. Налаштування аккаунту. Реєстрація в курсі. Знайомство з середовищем Classroom у якості користувача. Канали спілкування з викладачем та між собою. Знайомство слухачів.

Очікувані результати. Всі слухачі мають налаштовані аккаунти, зареєстровані у навчальному Classroom, вміють їм користуватись. Сформоване поточне бачення потреб застосування ШІ в роботі викладача.

4 2 2
2.        Персональне середовище роботи викладача. Дослідження технічних потреб персонального середовища. Налаштування та опанування технічних сервісів. Засоби завантаження аудіо та відео, конвертація документів між різними форматами, виокремлення інформації з відео та аудіо, автоматичний переклад на інші мови тощо. Робота з інформаційними базами даних (notion).

Очікувані результати. У слухачів встановлені та налаштовані все необхідні технічні сервіси. Вони вміють їх застосовувати.

4 2 2
3.        Інформаційний огляд теми ШІ. Огляд сучасного стану розвитку систем штучного інтелекту. Аналіз публікацій та застосунків стосовно використання систем штучного інтелекту у навчальній діяльності.

Практикум. Систематизація наявної інформації. Робота з базою даних з теми ШІ.

Очікувані результати. Уточнено перелік напрямів розвитку та застосування ШІ. Виокремлено напрями корисні для застосування у навчальній діяльності. Проаналізована база даних посилань на ресурси ШІ. Виокремлені позиції для подальшого індивідуального дослідження. Слухачі попередньо обирають сервіси для подальшого детального дослідження.

4 4
4.        Базові основи ШІ. Основи штучного інтелекту: що це та як працює? Генеративні моделі. Навчання ШІ. Нейромережі. Навчання навчальних алгоритмів: алгоритми машинного навчання та глибокого навчання.

Очікувані результати. Слухачі розуміють суть, способи функціонування та межі застосування ШІ.

4 4
5.        Текстові застосунки ШІ (теорія). Огляд текстових застосунків ШІ типу ChatGPT та аналогів. Дослідження, опис та порівняння дступних ШІ застосунків роботи з текстами. Вибір середовищ для практичного дослідження.

Очікувані результати. Слухачі розуміють суть текстових генеративних моделей та способи їх функціонування.

4 2 2
6.        Текстові застосунки ШІ (практикум). Інсталяція та практичне опанування текстових застосунків ШІ. Виконання шаблонного набору завдань для порівняння різних середовищ. Шаблонний набір завдань передбачає створення текстового фрагменту курсу формулювання теми, формулювання плану, текстового наповнення згідно плану, генерація висновків до тексту, пошук літератури до теми. Отриманий результат перевіряється слухачем на адекватність вносяться необхідні корективи. Проводиться перевірка на антиплагіат та анти ШІ. Практичні висновки щодо формулювання промптів.

Очікувані результати. Слухачі мають практичний досвід створення навчальних текстів за застосуванням ШІ. Мають налаштоване середовище для роботи з текстами.

4 4
7.        Створення зображень та графіки з застосуванням ШІ. Механізми генерації зображень нейромережею. Огляд та класифікація середовищ ШІ генерації зображень. Виконання шаблонного набору завдань для порівняння різних середовищ.

Аналіз отриманих зображень та покрокова корекція їх.

Очікувані результати. Слухачі мають практичний досвід створення зображень з застосуванням ШІ.

4 2 2
8.        Застосунки роботи з відео та аудіо з використанням ШІ (теорія). Огляд застосунків ШІ для роботи з відео та аудіо. Дослідження, опис та порівняння дступних ШІ застосунків роботи. Формулювання переліку задач які можуть виконувати сервіси на базі ШІ. Вибір середовищ для практичного дослідження.

Очікувані результати. Слухачі розуміють суть обробки відео та аудіо контенту за допомогою ШІ. Знають перелік задач доступних для сервісів ШІ та обмеження застосування.

4 2 2
9.        Застосунки роботи з відео та аудіо з використанням ШІ (практика). Інсталяція та практичне опанування застосунків ШІ для відео та аудіо. Виконання шаблонного набору завдань для порівняння різних середовищ. Шаблонний набір завдань передбачає створення відео (аудіо) фрагменту курсу, переклад на іншу мову, автоматичний аналіз відео (аудіо) фрагменту, озвучка тексту тощо. Практичні висновки щодо формулювання промптів.

Очікувані результати. Слухачі мають практичний досвід створення навчальних відео (тестів) з застосуванням ШІ. Мають налаштоване середовище для роботи. Розуміють трудомісткість та доцільність застосування ШІ.

4 4
10.    Використання штучного інтелекту щодо оцінки навчальних досягнень та організації роботи студентів. Автоматизація рутинних завдань викладачів за допомогою штучного інтелекту. Використання віртуальних помічників і чат-ботів на основі штучного інтелекту для підтримки навчального процесу. Застосування ШІ у розробці тестів та завдань. Застосування ШІ для оцінювання робіт студентів. Розвиток навичок навчання з урахуванням штучного інтелекту. Допомога та підтримка навчання на основі штучного інтелекту.

Очікувані результати. Слухачі мають уявлення щодо способів застосування ШІ для взаємодії з студентами та оцінювання результатів їх діяльності.

4 2 2
11.    Етичні аспекти використання штучного інтелекту в освіти.

Оцінка ефективності використання штучного інтелекту освіти.

Авторські права, плагіат, антиплагіат у контексті ШІ.

Організація роботи студентів із застосуванням ШІ.

Очікувані результати. Слухачі розуміють проблематику етичності та законності застосування ШІ при створенні навчальних матеріалів

4 2 2
12.    Технології штучного інтелекту для викладача/студента.

Інформаційно-освітнє середовище викладача/студента (IOC). Компоненти персонального ІОС викладача/студента з застосуванням ШІ.

Практика. Дослідження, демонстрація та обговорення сервісів ШІ які може застосовувати викладач/студент у своїй діяльності.

4 2 2
13.    Залік 4 4
Всього: 52 20 28 4

Консультації

№ з/п Теми занять Розподіл часу
1.        Приєднання до Classroom, Налаштування персонального навчального середовища слухача 4
2.        Організація роботи з базами даних посилань на ресурси сервісів ШІ. Робота в середовищі notion 4
3.        Інсталяція та практика роботи з текстовими сервісами ШІ 4
4.        Інсталяція та практика роботи з відео/аудіо сервісами ШІ 4
5.        Застосування сервісів ШІ для взаємодії з студентами та оцінювання навчальних досягнень 4
Всього: 20

Самостійна робота

№ з/п Теми занять Розподіл часу
1.        Налаштування персонального середовища викладача для роботи у курсі. Реєстрація аккаунта 4
2.        Ознайомлення з базою інформаційних ресурсів з теми ШI. Вибір індивідуальних тем (сервісів) для подальшого дослідження 6
3.        Створення текстового фрагменту навчальних матеріалів зі своєї дисципліни 6
4.        Створення малюнків та графічних зображень для свого фрагменту навчальних матеріалів за допомогою ШІ 6
5.        Створення відео/аудіо для свого та графічних зображень для свого фрагменту навчальних матеріалів 8
6.        Створення інструментів оцінювання навчальних досягнень для розробленого фрагменту 6
Всього: 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин  3,6/108