Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІПО)  у 2021-2022 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу КПІ ім. Ігоря Сікорського
По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в НМК «ІПО» у 2021-2022 н.р

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК «ІПО») у 2021-2022 н.р. забезпечує навчання науково-педагогічних працівників за оновленими програмами підвищення кваліфікації. 

Перелік навчальних програм підвищення кваліфікації НМК «ІПО» на 2021-2022 н.р. наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Перелік навчальних програм 2021-2022 н.р.

№ з/п Назва програми
1 Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності
2 Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle
3 Організація дистанційного навчання за допомогою Microsoft Teams
4 Управління власним інформаційним середовищем засобами сервісу Notion для викладачів та науковців
5 Створення відео контенту дистанційного навчання
6 Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання
7 Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача
8 Комерціалізація результатів наукових досліджень
9 Міжнародні проекти: написання, подання, виконання
10
Інтелектуальна власність: створення, використання, захист
11
Управління інноваційними проектами
12
Академічна доброчесність
13
Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів
Онлайн-заявка для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського
Контакти
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com
Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65
Як нас знайти

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитися:
 • на сайті НМК “ІПО” https://ipo.kpi.ua  в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ» 
 • у відділі підвищення кваліфікації НМК “ІПО” (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1)

Навчання за програмами можуть проходити в очному та дистанційному форматі.

Для навчання за дистанційною формою слухачам потрібні: комп’ютер або ноутбук з доступом до інтернету та особиста електронна скринька. Для повноцінного використання формату вебінару бажано також мати гарнітуру або навушники та мікрофон.

Навчальні програми передбачають: відвідування лекційних та практичних занять, виконання завдань та самостійної роботи, комунікацію з викладачем, підготовку випускної роботи або складання заліку.

Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття (за дистанційною формою – в форматі вебінарів) проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програм навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS).

Після завершення навчання, за умови  виконання навчальної програми, слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Звертаємо увагу, що навчальні групи формуються за фактично отриманими заявками, графік навчання затверджується відповідно до процесу формування груп і залежить від кількості наданих заявок за різними курсами.

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2021/2022 н.р. необхідно:

Науково-педагогічним працівникам:

 1. Ознайомитись зі списком програм підвищення кваліфікації та відповідними навчальними програмами;
 2. Обрати бажану програму та подати заявку на обраний курс відповідальній особі з кафедри або факультету для складання Загальної заявки від факультету.
 3. Зареєструвати свою заявку, через спеціальну он-лайн форму для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, за посиланням: https://tinyurl.com/nmkipo2021

Звертаємо увагу: заявки, які надані тільки через он-лайн форму і не увійшли до Загальної заявки від факультету, при формуванні груп розглядатися не будуть.

Факультетам та інститутам:

 1. Розповсюдити «Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в НМК «ІПО» у 2021-2022 н.р.» серед науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів та їх підрозділів.
 2. Зібрати списки науково-педагогічних працівників, що направляються на навчання за обраними програмами підвищення кваліфікації в НМК «ІПО» від підрозділів факультетів/інститутів, та скласти Загальну заявку за формою, наданою в Додатку 1.
 3. Передати Загальну заявку з відповідними підписами у відділ підвищення кваліфікації НМК ІПО (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1).
 4. За рішенням факультетів/ інститутів, складання Загальної заявки може бути делеговано кафедрам і підрозділам факультетів та інститутів.

При формуванні груп враховуватимуться тільки особи, які одночасно:

 • зазначені в Загальній заявці від факультету/інституту (або їх підрозділів);
 • виконали он-лайн реєстрацію через спеціальну форму реєстрації для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, за посиланням: https://tinyurl.com/nmkipo2021

Звертаємо увагу, що заповнення інших он-лайн форм реєстрації на сайті https://ipo.kpi.ua  або на інших сайтах при формуванні груп не враховується!

Інформуємо, що цей інформаційний лист розміщується також на сайті НМК «ІПО» в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ імені Ігоря Сікорського».

Комунікація відділу підвищення кваліфікації зі слухачами буде здійснюватися за допомогою електронної пошти. Прохання ретельно перевіряти електронну скриньку, вказану під час реєстрації.

З питаннями можна звертатися за e-mail адресою: pkv.ipo.kpi@gmail.com або за телефоном: (044) 204-99-63.

Адреса відділу підвищення кваліфікації НМК «ІПО» ім. Ігоря Сікорського:

м.Київ, проспект Перемоги 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1.

ЗАВАНТАЖИТИ Інформаційний лист

ЗАВАНТАЖИТИ Додаток 1