Навчаючись за спеціальністю «144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій )» ви отримаєте фундаментальні знання з математики, фізики, хімії, програмування тощо. Тематика дипломних проектів присвячена питанням модернізації та реконструкції діючих теплових електричних станцій України, використання газотурбінних та парогазових установок, застосування світового досвіду в галузі сучасних енерготехнологій.

Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)
зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити
Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

3 роки

Вартість навчання на рік

26 600 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Випускники спеціальності «144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій )» можуть працювати:

Широкий профіль спеціальності дозволяє фахівцю брати участь у виробничій, керівній, проектній та науково-дослідній діяльності у галузі експлуатації, розробки, монтажу, налагодження, ремонту, модернізації енерговиробляючого та енергоспоживаючого обладнання, установок та систем:

 • промислових підприємств,
 • будов, житлових масивів,
 • об’єктів агропромислового комплексу та транспорту,
 • розподілу енергоносіїв,
 • захисту навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Теплові та атомні електростанції та установки
 • Котельні установки
 • Турбіни теплових та атомних електростанцій
 • Режими роботи та експлуатація теплових електростанцій
 • Енергозберігаючі технології теплових електростанцій
 • Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами
 • Проектування теплових та атомних електростанцій
 • САПР теплових електростанцій
 • Монтаж та ремонт теплових електростанцій
 • Теплофікація та теплові мережі
144 Теплоенергетика (Освітня програма: Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій)