Навчаючись за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)», ви набуваєте знання, навички та компетенції з розробки та управління:

 • хіміко-технологічними процесами переробки мінеральної (неорганічної) сировини – фосфор-, сірко-, азот-, метал- (титан, золото, срібло, кольорові метали та ін..) вмісної;
 • каталітичними процесами одержання гамми азотовмісних продуктів (аміак, азотні сполуки);
 • екологічно чистими процесами утилізації різноманітних твердих, рідких і газоподібних промислових відходів;
 • всіма сучасними процесами водопідготовки і очищення забруднених вод (коагуляція, флотоекстракція, йонна флотація, зворотній осмос, мембранні та іонообмінні процеси тощо) і одержання питної води з природної води;
 • біотехнологічними процесами переробки сировини і відходів;
 • експлуатацією і проектуванням відповідних апаратури і обладнання хімічних і суміжних підприємств.
Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)
зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити
Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

3 роки

Вартість навчання на рік

26 600 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Випускники спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення):
 • керівниками виробництв,
 • інженерами-хіміками,
 • інженерами-технологами,
 • інженерами-конструкторами,
 • інженерами-дослідниками,
 • майстрами виробничих дільниць та виробничих лабораторій,
 • науковими співробітниками у науково-дослідних галузевих та академічних інститутах за фаховими напрямами: хімія, хімічна технологія, процеси і апарати хімічних виробництв
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці);
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • підписати договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком
Перелік основних фахових дисциплін
 • Хімічна технологія та екологія виробництв неорганічних речовин;
 • Теорія процесів виробництв неорганічних речовин;
 • Алгоритмізація і програмування технологічних розрахунків;
 • Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин;
 • Технічний аналіз у виробництві неорганічних речовин;
 • Процеси та апарати хімічних виробництв;
 • Проектування виробництв неорганічних речовин;
 • Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів;
 • Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі;
 • Теоретичні основи хімії та технології води;
 • Технологія та обладнання одержання питної та технічної води;
 • Прикладна екологія;
 • Хімічна технологія і обладнання очистки стічних вод;
 • Біотехнологічні процеси переробки сировини;
 • Методологія наукових досліджень
161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення)