Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського(НМК “ІПО”)  у 2019-2020 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу КПІ ім. Ігоря Сікорського
По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Нові програми підвищення кваліфікації 2019-2020 н.р.

Нова програма підвищення кваліфікації «Комерціалізація результатів наукових досліджень» для наукових, науково-педагогічних працівників, працівників структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які створюють або використовують об’єкти інтелектуальної власності у науковій та науково-педагогічній діяльності.

Програму підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність» складено відповідно до рекомендацій Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні за підтримки Посольства США та у партнерстві з Міністерством освіти і науки України. 

Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації співробітників
КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019-2020 н.р.

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК «ІПО») у 2019-2020 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (перелік програм наведений у табл. 1).

Таблиця 1. Перелік навчальних програм 2019-2020 н.р.

№ з/п Назва програми
1.
Основи інноваційного підприємництва*
2. Міжнародні проекти: написання, подання, виконання
3.
Інтелектуальна власність: створення, використання, захист*
4.
Основи управління інноваційними проектами
5.
Створення і використання web – ресурсів навчальної дисципліни*
6.
Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle 3.4
7.
Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності
8.
Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача
9.
Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання
10. Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів

* Навчатися за цим курсом можна незалежно від того, чи проходили навчання раніше за іншими курсами протягом останніх 5-ти років

Онлай-заявка

Координатори навчання

Логінова Світлана Володимирівна:
e-mail: lana@ipo.kpi.ua
Гущіна Людмила Олексіївна:
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Керівник відділення підвищення кваліфікації:
Івченко Марина Ісааківна:

e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування:
e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

(044) 204-99-63, (044) 204-99-65

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1

Як нас знайти


Звертаємо увагу:

Оновлена програма «Основи інноваційного підприємництва» розрахована на авторів та учасників інноваційних проектів, які готують свої проекти до комерціалізації.

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитися:
  • на сайтах http://uiite.kpi.uahttp://ipo.kpi.ua
  • у відділі підвищення кваліфікації НМК “ІПО” (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1)

Навчання за обраною програмою складається з аудиторних занять, самостійної роботи, підготовки випускної роботи або складання заліку. Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програми навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS)

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. необхідно:

1. науково-педагогічним працівникам:

  • обрати навчальну програму зі списку, наведеному в таблиці 1;
  • ознайомитись зі змістом навчальних програм;
  • заповнити і подати завідувачеві кафедрою заявку за формою 2019-2020 н.р. (Додаток 1);

2. завідувачам кафедр – підписати всі заявки і подати деканам факультетів/директорам інститутів;

3. деканам факультетів/директорам інститутів: скласти і затвердити загальну заявку на підвищення кваліфікації на навчальний рік від факультету/інституту (Додаток 2) і надати її разом із заявками науково-педагогічних працівників до НМК “ІПО”.

Для оптимізації формування груп просимо, по-можливості, вказувати в загальній заявці терміни оголошення конкурсів на посаду для Вашого факультету.

Звертаємо увагу, що графік навчання за програмами підвищення кваліфікації затверджується після фактичного формування груп і залежить від кількості наданих заявок за різними курсами.

Термін подачі заявок: до 27 вересня 2019 р