Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК “ІПО”)  у 2020-2021 н.р. забезпечує навчання за оновленими програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу КПІ ім. Ігоря Сікорського
По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в НМК «ІПО» у 2020-2021 н.р

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК «ІПО») у 2020-2021 н.р. забезпечує навчання науково-педагогічних працівників за оновленими програмами підвищення кваліфікації. 

На виконання Наказу ректора КПІ імені Ігоря Сікорського № 7-148 від 21.08.2020 «Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року» на період його дії навчання буде здійснюватися за дистанційною формою.

Перелік навчальних програм підвищення кваліфікації НМК «ІПО» на 2020-2021 н.р. наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Перелік навчальних програм 2020-2021 н.р. (обсягом 108 акад. годин)

№ з/п Назва програми
1 Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності
2 Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle
3 Організація дистанційного навчання за допомогою Microsoft Teams
4 Управління власним інформаційним середовищем засобами сервісу Notion для викладачів та науковців
5 Створення відео контенту дистанційного навчання
6 Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання
7 Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача
8 Комерціалізація наукових розробок
9
Основи інноваційного підприємництва*
10 Міжнародні проекти: написання, подання, виконання
11
Інтелектуальна власність: створення, використання, захист
12
Основи управління інноваційними проектами
13
Академічна доброчесність
14
Сучасні методи забезпечення якості продукції та послуг на базі міжнародних стандартів

* Оновлена програма «Основи інноваційного підприємництва» розрахована на авторів та учасників інноваційних проектів, які готують свої проекти до комерціалізації

Онлайн-заявка для співробітників КПІ
ім. Ігоря Сікорського
Онлайн-заявка для всіх бажаючих
Контакти
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1.

E-mail:
pkv.ipo.kpi@gmail.com
Тел. (044) 204-99-63, (044) 204-99-65
(вівторок, четвер з 12.00 до 16.00)
Як нас знайти

Зі змістом навчальних програм можна ознайомитися:
 • на сайті НМК “ІПО” http://ipo.kpi.ua  в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ» 
 • у відділі підвищення кваліфікації НМК “ІПО” (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1)

Навчання за дистанційною формою за різними курсами будуть здійснюватися на базі різних програмних платформ, середовищ, засобів та сервісів:

 • середовища GoogleClassroom (платформа дистанційного навчання Сікорський);
 • середовища Moodle (платформа дистанційного навчання Сікорський);
 • он-лайн сервісу для командної роботи Microsoft Teams;
 • середовища відео конференції платформи Zoom.

Комунікація з відділом підвищення кваліфікації та викладачами курсів буде здійснюватися за допомогою електронної пошти.

Для отримання зворотного зв’язку відділом підвищення кваліфікації можуть застосовуватися он-лайн форми для реєстрацій, опитувань та анкетування.

Для комунікації слухачів з викладачами під час навчання крім e-mail, за погодженням з групою, можуть використовуватися додаткові засоби комунікації: Viber, Skype, Telegram та інші.

Лекційні та практичні заняття будуть проходити в форматі вебінарів (он-лайн семінарів).

Слухачі курсів, зі свого боку, зобов’язані забезпечити технічні можливості для особистої участі у навчанні за дистанційною формою.

Для навчання за дистанційною формою слухачам потрібні: комп’ютер або ноутбук (НЕ смартфон) з доступом до інтернету та особиста електронна скринька. Для повноцінного використання формату вебінару бажано також мати гарнітуру або навушники та мікрофон.

Всім учасникам навчального процесу потрібно регулярно і ретельно перевіряти свою електронну скриньку. Іноді, в залежності від домену власної поштової адреси, може знадобитися перевірка папки «Спам» поштової скриньки.

Навчальні програми передбачають: відвідування лекційних та практичних занять у форматі вебінарів, виконання завдань та самостійної роботи, комунікацію з викладачем, підготовку випускної роботи або складання заліку.

Термін навчання – 6-8 тижнів. Аудиторні заняття (за дистанційною формою – в форматі вебінарів) проходять 2-3 рази на тиждень з 16.00 до 19.00.

Загальний обсяг програм навчання складає 108 акад. годин (3,6 кредитів ECTS).

Після завершення навчання, за умови  виконання навчальної програми, слухачі отримують Свідоцтво про підвищення кваліфікації КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Звертаємо увагу, що навчальні групи формуються за фактично отриманими заявками, графік навчання затверджується відповідно до процесу формування груп і залежить від кількості наданих заявок за різними курсами.

Для зарахування на навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 2020/2021 н.р. необхідно:

Науково-педагогічним працівникам:

 1. Ознайомитись зі списком програм підвищення кваліфікації та відповідними навчальними програмами;
 2. Обрати бажану програму та подати заявку на обраний курс відповідальній особі з кафедри або факультету для складання Загальної заявки від факультету.
 3. Зареєструвати свою заявку, через спеціальну он-лайн форму для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, за посиланням: https://tinyurl.com/nmkipo2020
Звертаємо увагу: заявки, які надані тільки через он-лайн форму і не увійшли до Загальної заявки від факультету, при формуванні груп розглядатися не будуть.

Факультетам та інститутам:

 1. Розповсюдити «Інформаційний лист щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського в НМК «ІПО» у 2020-2021 н.р.» серед науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів та їх підрозділів.
 2. Зібрати списки науково-педагогічних працівників, що направляються на навчання за обраними програмами підвищення кваліфікації в НМК «ІПО» від підрозділів факультетів/інститутів, та скласти Загальну заявку на підвищення кваліфікації в НМК ІПО науково-педагогічних співробітників за формою, наданою в Додатку 1.
 3. Надіслати Загальну заявку в електронному вигляді (в форматі Word) в НМК ІПО на електронну адресу pkv.ipo.kpi@gmail.com
 4. Передати Загальну заявку в паперовому вигляді з відповідними підписами у відділ підвищення кваліфікації НМК ІПО (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1).
 5. За рішенням факультетів/ інститутів, виконання пунктів 2-4 може бути делеговано безпосередньо кафедрам і підрозділам факультетів та інститутів.

При формуванні груп враховуватимуться тільки особи, які одночасно:

 • зазначені в Загальній заявці від факультету/інституту (або їх підрозділів);
 • виконали он-лайн реєстрацію через спеціальну форму реєстрації для співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, за посиланням: https://tinyurl.com/nmkipo2020
Звертаємо увагу, що заповнення інших он-лайн форм реєстрації на сайті http://www.ipo.kpi.ua  або на інших сайтах при формуванні груп не враховується!

Термін подачі заявок: продовжено на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Інформуємо, що цей інформаційний лист розміщується також на сайті НМК «ІПО» в розділі «Підвищення кваліфікації співробітників КПІ імені Ігоря Сікорського».

З питаннями можна звертатися за e-mail адресою: pkv.ipo.kpi@gmail.com або за телефоном: (044) 204-99-63.

Адреса відділу підвищення кваліфікації НМК «ІПО» ім. Ігоря Сікорського:

м.Київ, проспект Перемоги 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, к.1.

ЗАВАНТАЖИТИ Інформаційний лист

ЗАВАНТАЖИТИ Додаток 1