Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
“Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача”
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: навчити технології створення веб-сторінок за допомогою мови логічної розмітки HТML та інструментів та сервісів Google.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про розроблення веб-ресурсів, використовувані кодування, формати зображень, що застосовуються в Інтернеті, засоби публікації веб-сторінок в Інтернет;
 • здобути навички роботи з інструментами та сервісами мережі Інтернет, що використаються для створення WEB- ресурсів;
 • здобути навички розроблення структури веб-сайту, створення логічної розмітки для сторінок сайту згідно із розробленою структурою, розміщення інформації на зверстаних сторінках;
 • виконати випускну роботу, яка включає проектування змісту веб-ресурсу та розроблення веб-сторінок ресурсу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

 

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1 Загальні відомості про мережу Інтернет. Поняття домен, сайт, «гіпертекст». Системи контролю трафіку. Права інтелектуальної власності у мережі Інтернет. 4 4
2 Формати зображень, придатних для використання в Інтернет та їх особливості. Система пошуку зображень у мережі Інтернет. 4 3 1
3 Поняття візуального контент-маркетингу. Використання графічних редакторів для підготовки візуального контенту для сайту. Огляд програми Adobe PhotoShop. Основні інструменти та функції 4 1 3
4 Використання програми Adobe PhotoShop для пакетної обробки зображень та для створення gif-анімації 4 1 3
5 Системи керування контентом та SaaS сервіси.
Розроблення проекту сайту з використанням сервісу Jimdo. Структура майбутнього веб-ресурсу
4 1 3
6 Створення WEB-сторінки за допомогою движка Jimdo. Заповнення шаблону контентом. 4 1 3
7 Платформа BLOGGER як сервіс Google для створення  інформаційних WEB-ресурсів. Використання платформи BLOGGER для створення WEB-ресурсів.
Розробка структури майбутнього веб-ресурса
4 1 3
8 Віджети та плагіни сервісу BLOGGER. Наповнення WEB-ресурсу контентом. 4 1 3
9 Мова логічної розмітки HTML. Додаткові функціональні html інструменти WEB-мастерінгу 4 2 2
10 Сервіси WEB – мастерінгу. Google webmaster, Bing webmaster. Реєстрація сайтів, та керування пошуковими ботами. Інструменти robots. Формування інструкцій robots.txt 4 2 2
11 Основи SEO оптимізації WEB- ресурсів. Схема лінкування сторінок 4 2 2
12 Оптимізація структури сайту з урахуванням мети та задач користувача. Статистика. Правила написання статей та підготовки ілюстративного матеріалу. 4 2 2
13 Залікове  заняття. Презентація випускних робіт 4 4
Всього 52 21 27 4
Kонсультації

№ з/п Теми занять Розподіл часу
1.        Загальна інформація про мережу Інтернет. Вибір Домену та типу сайту. Можливості гіпертексту 2
2.        Формати зображень, придатних для використання в Інтернет та їх особливості. Підбір кольорів для сайту 4
3.        Використання графічних редакторів для підготовки ілюстративного матеріалу та gif-анімації. 4
4.        Можливості сервісу Jimdo 2
5.        Можливості сервісу BLOGGER 2
6.        Мова логічної розмітки HTML. Додатковий HTML функціонал WEB-ресурсу. 2
7.        Додаткові можливості інструментів WEB-мастерінгу 2
8.        СЕО-оптимізація сайту 2
Всього: 20
Самостійна робота

№ з/п Теми занять Розподіл часу
1 Проектування структури  веб-ресурсу:

 • Виділення змістовних розділів.
 • Проектування схеми перелінковки сторінок. Підготовлення контенту (текстів, ілюстрацій, тощо)
6
2 Розроблення веб-сторінок ресурсу:

 • Вибір платформи та системи керування контентом.
 • Вибір шаблону
 • Створення навігаційного меню
 • Розмітка веб-сторінок (головна сторінка,  контакти, опис курсів, список публікацій, тощо) та їх оформлення
 • Підготовка та додавання мультимедійного  контенту
30
Всього: 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                                    3,6/108