Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу: навчити слухачів технологіям створення за допомогою цифрових фото та відеокамер навчальних фото та відеоматеріалів, їх розміщення їх у веб-середовищі та публікацій в мережі Інтернет.

Основні завдання:

Засвоїти теоретичні відомості про технології створення цифрового фото та відео , отримати знання з питань прав та захисту інтелектуальної власності на фото та відеоматеріали, що розміщуються в Інтернет;

Здобути навички:

  • зйомки власних фото та відеоматеріалів;
  • користування графічним редактором цифрових зображень Adobe Photoshop
  • використовування програмного забезпечення для відео монтажу;
  • розміщення відеоматеріалів в веб-середовищі та мережі Інтернет;
  • використання цифрових відеоматеріалів у навчальному процесі.

Виконати

  • випускну роботу: створення фрагменту інформаційного ресурсу з використанням фото та відео матеріалів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Слухач курсу має знати основні відомості про Windows; вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері та у середовищі Інтернет. Для виконання самостійної роботи бажано мати цифровий фотоапарат, веб-камеру або цифрову відеокамеру та мікрофон.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік / Іспит
1.        Вимоги до апаратного та програмного забезпечення комп’ютера. Загальні відомості про цифрове фото та принципи роботи цифрових фото камер. Формати зображень, придатних для використання у мережі Iнтернет. Основи композиційного будування  фото-відео зображень. 4 4
2.        Основи фото та відео зйомки. Експозиційні параметри. Баланс білого. Рекомендації щодо зйомки при денному та штучному освітленні.

Цифрові графічні редактори. Обробка фотозображень в графічному редакторі Adobe Photoshop. Тональна та кольорова корекція.

4 3 1
3.        Підготовка графічної інформації (графіки, схеми) для розміщення в мережі Інтернет. Кадрування. Підвищення чіткості зображення. Збільшення, та зменшення зображень. 4 1 3
4.        Обробка книжкових ілюстрацій засобами графічного редактора. Ретуш штрихових та напівтонових зображень 4 1 3
5.        Інструменти та засоби виділення фрагментів зображень. Копіювання і робота з областю, що була виділена. Робота з шарами, колажування 4 2 2
6.        Пакетна обробка зображень.

Створення анімованих зображень.

4 1 3
7.        Загальні відомості про цифрове  відео та принципи роботи цифрових фото відеокамер. Рекомендації щодо відеозйомки смартфоном.

Права та захист прав інтелектуальної власності на фото та відео в Інтернет

4 4
8.        Запис відео с різноманітних джерел: аналогова камера, цифрова камера, веб-камера. Мікрофон. Запис звуку. Вибір аудіо супроводження.

Відеоредактори. Створення відеоряду з відео фрагментів.

4 2 2
9.        Програмний продукт VideoPad. Інтерфейс. Огляд можливостей. Відеоряд. Аудіоряд. Медіабібліотека проекту (елементи та папки) Розділення кліпів в відеоряду. Ефекти. Переходи. Звук. 4 3 1
10.    Запис відео для учбового фільму. Запис голосового супроводження. Формування послідовності відео. Відеоефекти. Комбіноване відео. 4 2 2
11.    Титри та субтитри. Використання презентаційного матеріалу у форматі Power Point  для створення анімаційного відео. Створення відеопрезентацій 4 2 2
12.    Програмні продукти для запису відео з екрану комп’ютера. Слайд-шоу у учбовому фільмі. Ефекти Кена Бьорнса. 4 2 2
13.    Захист випускної роботи. Презентація та обговорення розроблених мультимедійних матеріалів 4 4
Всього: 52 27 21 4

Випускна робота. Розроблення презентаційного відео або фрагменту навчального відео.

Консультації

№ з/п Теми занять Розподіл часу
1.        Обробка фотозображень в графічному редакторі Adobe Photoshop 2
2.        Ретуш штрихових та напівтонових зображень 2
3.        Створення анімованих зображень 2
4.        Відеоредактори. Створення відеоряду з відео фрагментів 4
5.        Створення комбінованого відео за допомогою інструментарію відеоефектів 2
6.        Створення відеопрезентації за допомогою Power Point  2
7.        Титри та субтитри у учбовому фільмі 2
8.        Запис відео лекцій з екрану комп’ютера 4
Всього: 20

Самостійна робота

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Підготовка випускної роботи
1.        Підготовка графічної інформації (графіки, схеми) для учбового фільму. 2
2.        Зйомка вихідних фрагментів відео 8
3.        Створення відеоряду з відео фрагментів 14
4.        Запис звуку. Вибір аудіосупроводження 8
5.        Створення слайд-шоу учбового фільму. 4
Всього: 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                 3,6/108