Програма курсу підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників
«Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Мета курсу:

 • ознайомити слухачів з можливостями та перспективними напрямами використання платформи дистанційного навчання Moodle в навчальному процесі;
 • навчити слухачів технології створення дистанційних курсів на базі сучасної платформи дистанційного навчання Moodle;
 • напрацювати практичні навички управління навчанням та адміністрування дистанційного курсу.

Основні завдання:

 • засвоїти теоретичні відомості про платформу підтримки дистанційного навчання Moodle,
 • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщування у дистанційному курсі з використанням Moodle,
 • вміти використовувати функціональні можливості Moodle,
 • володіти навичками використання курсу в навчальному процесі та надання студентам доступу до курсу,
 • розробити дистанційний курс в середовищі Moodle,
 • по закінченню навчання виставляється диференційований залік в залежності від набраних балів за виконання дев’яти завдань.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • знати основні відомості про Windows;
 • вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, з електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті,
 • завантажувати файли на сайти,
 • працювати з програмою MS Word.
Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття


п/п
Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік / іспит
1.       Платформа підтримки дистанційного навчання Moodle. Можливості. Характеристики. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес
Початок роботи з Moodle. Інтерфейс системи дистанційного навчання Moodle.
4 2 2
2.       Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. Ресурс Сторінка, Напис.
Ознайомлення з текстовим редактором Moodle
4 2 2
3.       Створення ресурсів в дистанційному курсі:
Файл, Гіперпосилання, Тека
4 2 2
4.       Банк питань. Поняття категорії в банку питань.
Типи тестових питань.
4 2 2
5.       Створення тестів і наповнення їх питаннями 4 2 2
6.       Тестування. Використання шаблону тестів. 4 2 2
7.       Додавання елемента курсу Завдання. 4 2 2
8.       Журнал оцінок. Налаштування журналу оцінок. Формула розрахунку підсумкової оцінки за курс 4 2 2
9.       Додаткові настройки елементів та ресурсів 4 2 2
10.   Елементи курсу Анкета, Зворотній зв’язок, Опитування, Форум 4 2 2
11.   Меню дій – «шестерня».
Адміністрування курсу в Moodle
4 2 2
12.   Елементи курсу База даних, Лекція, Семінар, Книга 4 2 2
13.   Залік 4 4
Всього: 52 24 24 4
Консультації


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. 4
2. Створення тестів та завдань 8
3. Налаштування журналу оцінок. 2
4. Додаткові настройки елементів та ресурсів 2
5. Елементи курсу Анкета, Зворотній зв’язок, Опитування, Форум 2
6 Адміністрування курсу в Moodle 2
Всього: 20

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Розміщення текстових навчальних матеріалів в курсі. 8
2. Створення тестів та завдань 10
3. Налаштування журналу оцінок. 6
4. Додаткові настройки елементів та ресурсів 4
5. Елементи курсу Анкета, Зворотній зв’язок, Опитування, Форум 4
6. Елементи курсу База даних, Лекція, Семінар, Книга 4
Всього: 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                3,6/108