Програма курсу підвищення кваліфікації
«SolidWorks – сучасні технології проектування та досліджень»

Мета курсу – навчити слухачів користуватися сучасним високоефективним інструментом та  надати їм доступ до високоефективних технологій проведення досліджень складних процесів та систем за допомогою сучасного програмного забезпечення SolidWorks.

Основні завдання

 • засвоїти теоретичні знання, принцип та методи роботи програмного забезпечення SolidWorks 2009;
 • здобути навички проведення комплексного 3D- моделювання, проектування та дослідження реальних теплових, аеродинамічних та інших складних процесів та установок, в яких вони відбуваються.
 • розробити конструкцію пристрою, агрегату чи вузла у SolidWorks та оцінити його характеристики.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

 • мати загальні знання про ПК, правила техніки безпеки при роботі з ПК, основи організації зберігання інформації;
 • мати елементарні практичні навички роботи в середовищі Windows (вміти працювати з вікнами, файловою системою);
 • бажано мати досвід використання програмного забезпечення конструкторського характеру КОМПАС та AutoCad.
Координатори навчання

Камаєв Юрій Миколайович

Приймак Катерина Олександрівна

e-mail: ekotez@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 6, НТЦ «ЕКОТЕЗ».

телефони: (044) 204-98-95,
066-720-91-80

Місце навчання та Умови вступу

Навчання проводиться у науково-технічному центрі «Екотехнології та технології енергозбереження»
КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою:

м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 6.

Для участі у навчанні необхідно:

 • заповнити заявку;
 • укласти договір;
 • оплатити навчання згідно з рахунком до початку занять.

Форма договору та рахунку надсилається слухачеві на електронну адресу або надається очно.

Іногороднім надається житло за додатковою оплатою.

Аудиторні заняття

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Всього Лекції Комп’ютерний практикум
1 Основи проектування з використанням програмного забезпечення SolidWorks 2009.  Принцип 3D-моделювання.
1.1 Ознайомлення з інтерфейсом користувача програми SolidWorks.

Меню програми SolidWoks.Налаштування панелей інструментів програми SolidWorks.Дерево історії створення моделі. Вкладка властивостей. Робоча область програми SolidWorks. Налаштування менеджера команд і панелі видів програми SolidWorks. Керування видами в програмі SolidWorks. Створення «гарячих» клавіш.

4

2

2

1.2 Робота з ескізами в програмі SolidWorks.

Режим редагування ескізу. Способи включення режиму редагування ескізів, способи завершення режиму редагування ескізів.

 • Панель інструментів ескізу.
 • Меню Інструменти-Об’єкти ескізу.
 • Меню Інструменти – Налаштування ескізу.
 • Накладення залежностей в ескізі.
 • Накладення залежностей розмірами в ескізі.
 • Статуси ескізу.
 • Види залежностей між різноманітними елементами ескізу.
 • Дзеркальне відображення, масиви, поворот-перенос елементів ескізу.

6

2

4

1.3 Основи створення твердотільних деталей в програмі SolidWorks.

 • Використання ескізу для створення твердих тіл. Вимоги до ескізу.
 • Панель інструментів Елементи – Витягнута / Повернута бобишка, основа – граничні умови, налаштування інструмента
 • Панель інструментів Елементи – Витягнути по траєкторії, граничні умови, властивості інструмента
 • Панель інструментів Елементи – Витягнути по перетинам, граничні умови, властивості інструмента
 • Панель інструментів Елементи – Оболонка, властивості інструмента.
 • Панель інструментів Елементи – Ребро, особливості інструмента, властивості інструмента

6

2

4

1.4 Довідникова геометрія.

Створення довідкових точок, осей,площин, координат.

1

0,5

0,5

1.5 Керування видимістю приміток і довідникової геометрії.

1

0

1

1.6 Створення отворів під кріплення, вирізів, фасок і скруглень.

 • Інструмент створення отворів по кріпленню. Властивості Інструменти, граничні умови.
 • Панель інструментів Елементи – Витягнутий / Повернути виріз, граничні умови, властивості інструмента.
 • Панель інструментів Елементи – Виріз по траєкторії, граничні умови, властивості інструмента.
 • Панель інструментів Елементи – Виріз по перетинам, граничні умови, властивості інструмента.
 • Панель інструментів Елементи – Фаска. Властивості інструмента.
 • Панель інструментів Елементи – Округлення. Округлення з постійним радіусом, властивості інструмента.

6

2

4

1.7 Інструменти Лінійний масив, Круговий масив, Дзеркальне відображення елементів.

 • Панель інструментів Елементи – Лінійний масив, властивості інструмента
 • Панель інструментів Елементи – Круговий масив, властивості інструмента
 • Панель інструментів Елементи – Дзеркальне відображення, властивості елемента.

4

1

3

1.8 Створення складних деталей.

Створення різноманітних машинобудівних елементів. Особливості створення ескізів. Оптимізація створення машинобудівних елементів.

2

1

1

1.9 Створення креслень з моделі. Проставляння  розмірів, приміток, спеціальних символів.

Способи створення документів креслень. Розміщення видів на кресленнях. Масштаби листа, масштаби видів на кресленні. Автоматичне проставляння розмірів і приміток на кресленнях. Проставляння розмірів і приміток вручну на кресленнях.. Спеціальні символи приміток на кресленнях. Створення листів.

4

1

3

1.10 Основи створення зборок

Моделювання знизу вверх. Способи створення спряжень. Стандартні спряження.

2

1

1

Разом

36

12,5

23,5

2 Розширені можливості програмного забезпечення SolidWorks 2009.  Принцип 3D-моделювання.
2.1 Імпортування / Експортування даних.

Поняття інтерфейсу. Види інтерфейсів.

Інтерфейси, які підтримуються  програмою SolidWorks.

Обмін даними з іншими програмними продуктами.

1

0,5

0,5

2.2. Робота з ескізом. Прив’язки й рівняння.

Створення прив’язок в ескізі. Створення прив’язок. розмірів в ескізі. Редагування прив’язок в ескізі.

Змінення значення й положення прив’язки розміром.

Створення и редагування зв’язаних прив’язок розміром.

Рівняння. Створення, редагування, видалення рівнянь.

Константи.

6

2

4

2.3 Конфігурації (Виконання).

Конфігурації (Виконання) деталей в SolidWorks.

Що може входити в конфігурацію.

Погашені елементи – значення погашених елементів.

Створення конфігурацій вручну.

Створення конфігурацій за допомогою Excel.

Керування конфігураціями.

6

2

4

2.4 Технологія SWIFT®.

 • Використання інструмента FeatureExpert.
 • Використання інструмента DraftExpert.
 • Використання інструмента FilletExpert

4

1

3

2.5 Розширені можливості збірок.

Рухомі і нерухомі вузли в збірках. Інструменти копіювання елементів збірки. Масиви / Дзеркальне відображення компонентів в збірці. Інструменти збірки.

4

1

3

2.6 Дослідження інтерференцій, визначення конфліктів, AssemblyExpert.

 • Інструмент дослідження інтерференцій в збірці.
 • Інструмент визначення конфліктів в збірці.
 • Інструмент динамічного зазору в збірці.
 • Інструмент AssemblyExpert.

6

2

4

2.7 Створення документів SolidWorks eDrawings

 • Призначення програми SolidWorks eDrawings.
 • Способи створення документів eDrawings.
 • Конфігурації в документах eDrawings.
 • Інструменти програми eDrawings.

2

0,5

1,5

2.8 Багатотільні деталі.

Інструменти створення багатотільних деталей.

Логічні операції з багатотільними деталями.

Створення елементів зварювання в багатотільній деталі.

6

2

4

2.9 SolidWorks Simulation Xpress.

Розрахунок міцності  деталі методом кінцевих елементів. Запас міцності. Способи збільшення запасу міцності.

1

0,5

0,5

Разом

36

11,5

24,5

Загальний обсяг занять, години

72

24

48