Програма
курсу підвищення кваліфікації для працівників підприємств ДК “Укроборонпром”

«Впровадження стандартизації та системи менеджменту якості на підприємствах та організаціях оборонно-промислового комплексу»

Мета курсу:

підвищення кваліфікації спеціалістів, які відповідають за організацію та функціонування системи менеджменту якості на оборонних підприємствах, завдяки засвоєнню теоретичних та нормативно-методичних матеріалів з основ системи менеджменту якості, формуванню практичних вмінь впровадження  міжнародних стандартів якості та стандартів НАТО на підприємствах ОПК України.

Основні завдання:

Освоїти принципи побудови та впровадження стандартів НАТО, технічних регламентів та системи менеджменту якості.

Здобути навички  управління якістю за стандартами ISO на підприємствах ОПК:

  • проведення внутрішнього первинного аудиту системи якості на підприємстві;
  • побудови бізнес-процесів операційної діяльності;
  • створення внутрішніх стандартів виробництва;
  • збору та аналізу ринкових вимог до продуктової лінійки;
  • визначення та оцінка зацікавлених сторін;
  • організація документообігу системи якості;
  • визначення та оцінка ризиків, управління антиризиковими заходами;
  • впровадження системи якості в логістичні процеси підприємства;
  • застосування інструментів системного управління.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для фахівців ОПК, а саме: спеціалістів з якості; проектних менеджерів, які впроваджують систему управління якості; інженерно-адміністративних фахівців, які потребують додаткової компетенції з якості, а також для інших фахівців, які працюють або планують працювати в системі менеджменту якості.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, Інститут передових оборонних технологій

E-mail: ipot.kpi@gmail.com

Люшенко Леся Анатоліївна

Тел. (095) 233-33-68

Як нас знайти


Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
Тенденції та розвиток стандартизації ОПК
1 Оборонне планування на основі спроможності 4 4
2 Програми та проекти за стандартами НАТО 4 4
3 Міжнародний маркетинг продукції ОПК 4 4
4 Модель життєвого циклу. Рівні технологічної та виробничої готовності 4 4
5 Якість оборонної продукції як основа забезпечення обороноздатності. Закон України «Про оборонні закупівлі»  з точки зору забезпечення якості та управління життєвим циклом оборонної продукції. Бачення зміни ролі та місця представництв державних замовників 4 4
6 Впровадження стандартів НАТО, ISO, галузеві, стандарти управління. Взаємодія та протиріччя 4 4
Впровадження системи  менеджменту якості на підприємствах ОПК
7 Структура управління підприємством. Процесний підхід в системі менеджменту якості. Основи побудови операційної діяльності. Стандарт ВРМ. Проектний підхід при розробці та удосконаленні оборонної військової техніки 12 8 4
8 Технічні регламенти. Забезпечення якості. ІSO 9100 та галузеві стандарти ISО. Взаємодія та протиріччя. Відповідальність виробника 4 3 1
9 Політика якості та настанови з якості. Стандарти підприємства. Як це створити та впровадити 4 2 2
10 Система менеджменту якістю підприємства. Розробка та впровадження 4 2 2
11 Відповідальність керівництва. Зацікавлені сторони. Військові представництва на підприємствах 4 2 2
12 Розробка та виробництво 4 2 2
13 Управління ресурсами 4 2 2
14 Вимірювання, аналіз і вдосконалення 4 2 2
15 Оцінка ризиків. План подолання ризиків. Стандартизація оцінки ризиків 4 2 2
16 Реалізація проекту впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. Аудит. Планування. Виконання та сертифікація. 8 4 4
17 Захист самостійних робіт 8 8
Всього аудиторних занять: 84 53 23 8

Самостійна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1 Первинний аудит виробництва 4
2 Аудит документообігу 4
3 Розробка внутрішнього стандарту виробництва 8
4 Створення настанов з якості. Політика якості 4
5 Розроблення плану впровадження системи управління якістю 4
8 Підготовка до захисту самостійних робіт (презентація) 4
Всього самостійна випускна робота: 24
 
  Всього годин курсу: 108

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                                             3/108