Програма курсу підвищення кваліфікації 
«Організація захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) та в системах зв’язку»

Мета курсу: Підвищення кваліфікації фахівців із захисту інформації від загроз інформації, що здійснюються:

  • через технічні канали витоку інформації;
  • каналами спеціальних (деструктивних) впливів на інформацію або системи її захисту;
  • несанкціонованим доступом до інформації, що циркулює на ОІД, в системах зв’язку.

Основні завдання:

  • засвоїти чинні нормативно-правові документи щодо захисту інформації, що циркулює на ОІД та в системах зв’язку, головні поняття, визначення та завдання технічного захисту інформації;
  • отримати необхідні знання та практичні навички в аналізі загроз безпеці інформації, побудові моделей загроз, моделей об’єктів захисту;
  • засвоїти методику створення комплексів технічного захисту інформації (ТЗІ): етапів виконання передпроектних робіт, проектування, створення, прийняття та атестації комплексу ТЗІ;
  • ознайомитися з методами захисту мовної інформації та інформації, що передається телекомунікаційними мережами та системами зв’язку.
Умови вступу
Для вступу на навчання необхідно:

  • заповнити заявку on-line або очно;
  • укласти договір;
  • оплатити навчання згідно рахунку
Координатори навчання

Мазуренко Оксана Анатоліївна – (068)5301454
Носок Світлана Олександрівна – (050)5177023

e-mail: ib@ptf.ntu-kpi.kiev.ua

(044) 204-83-55

Адреса: 03056, м. Київ проспект Берестейський, 37, корпус 11, кімната 206

Розподіл часу за програмою

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

Контроль знань

1. Загальна частина

1.1 Інформація, її властивості та форми, історія розвитку проблеми захисту інформації.

2

2

1.2 Законодавчі та нормативно-правові засади захисту інформації.

2

2

1.3 Технічний захист інформації (ТЗІ). Головні поняття, визначення та завдання, стратегія та мета ТЗІ.

2

2

1.4 Технічні канали витоку інформації. Засоби технічної розвідки.

2

2

1.5 Порядок проведення атестації комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності, оцінювання захищеності інформації.

2

2

1.6 Основні відомості про захист інформації в комп’ютерних системах.

6

6

1.6.1 Загрози безпеці інформації в комп’ютерних системах.

2

2

1.6.2 Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту.

2

2

1.6.3 Захист баз даних та електронних архівів.

2

2

1.7 Організація будівельно-монтажних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт та промислового виробництва з урахуванням вимог ТЗІ.

2

2

1.8 Основи криптографічного захисту інформації.

6

6

1.8.1 Механізми шифрування. Симетричні криптосистеми.

2

2

1.8.2 Асиметричні криптосистеми.

4

4

1.9 Організація та порядок контролю за функціонуванням системи ТЗІ в Україні.

6

6

1.9.1 Загальні положення з організації контролю.

2

2

1.9.2 Визначення повноти та якості реалізації заходів з ТЗІ.

2

2

1.9.3 Порядок здійснення контролю за функціонуванням системи ТЗІ.

2

2

Разом

30

28

2

2. Фахова частина

2.1 Порядок формування та зміст технічного завдання на виконання робіт і створення комплексу ТЗІ на ОІД.

2

2

2.2 Нормативне-правове забезпечення та зміст передпроектних робіт з створення комплексу захисту інформації на ОІД. Акт обстеження ОІД.

2

2

2.3 Рекомендації з розробки та оформлення моделі загроз для інформації під час створення комплексу ТЗІ на ОІД.

2

2

2.4 Захист мовної інформації.

6

4

2

2.4.1 Мовна інформація як об’єкт технічної розвідки. Загальна характеристика портативних та мікромініатюрних засобів акустичної розвідки.

2

2

2.4.2 Основні канали витоку мовної інформації.

2

2

2.4.3 Методи та засоби захисту мовної інформації в приміщеннях. Активні засоби боротьби з закладними пристроями.

2

2

2.5 Організація технічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах і системах зв’язку.

34

22

10

2

2.5.1 Захист телефонних мереж та мереж радіомовлення від витоку мовної інформації в пасивному режимі їх роботи. Методи захисту від витоку мовної інформації через засоби оргтехніки.

3

3

2.5.2 Методи захисту мовних сигналів в телефонних каналах. Аналогові скремблери. Принципи побудови. Тактичний та стратегічний рівні захисту.

3

3

2.5.3 Цифрові системи захисту мовної інформації при передачах в системах зв’язку. Дискретизація мовних сигналів з наступним їх шифруванням.

4

2

2

2.5.4 Широкосмугові та вузькосмугові вокодерні системи з цифровим захистом мови. Принципи їх побудови, надійність захисту та якість передачі мовної інформації.

4

4

2.5.5 Методи та засоби забезпечення безпеки в системах циркуляції мовної інформації. Огляд апаратури засекречування мовної інформації.

2

2

2.5.6 Тенденції розвитку систем захисту мовної інформації.

2

2

2.5.7 Сучасні телекомунікаційні мережі, системи зв’язку та інформація, що передається ними.

2

2

2.5.8 Міжнародні та національні стандарти в галузі взаємодії відкритих систем і систем передачі інформації.

2

2

2.5.9 Загрози інформації в системах зв’язку і телекомунікаціях, заходи і засоби їх захисту.

4

2

2

2.5.10 Криптографічні засоби захисту інформації в телекомунікаційних мережах та системах зв’язку.

4

4

2.6. Технічний захист інформації у засобах ЕОТ від витоку каналами ПЕМВН.

2

2

2

2.6.1. Основні вимоги та рекомендації з технічного захисту інформації у засобах ЕОТ від витоку каналами ПЕМВН.

1

1

1

2.6.2. Порядок проведення спеціальних досліджень та оцінювання захищеності об’єктів ЕОТ від витоку каналами ПЕМВН.

1

1

1

Разом

48

34

12

2

3. Інші види занять

3.1 Співбесіда

2

2

3.2 Тестовий контроль знань

4

4

3.3 Підведення підсумків навчання

2

2

Разом

8

8

Загальний обсяг занять, години.

82

60

12

2

8