Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Управління власним інформаційним середовищем засобами сервісу Notion для викладачів та науковців»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Notion – це універсальний, кросплатформний хмарний сервіс для підвищення ефективності роботи з інформацією, ведення справ і управління проектами. В Notion об’єднано функції багатьох спеціалізованих додатків та сервісів: Google Docs, Evernote, Word, Excel, Trello і Todoist, Confluence, GitHub Wiki і Asana, що робить його універсальним інструментом для планування будь-якої роботи з інформацією та її виконання. Перша версія Notion вийшла в 2013 році і з кожним роком додаток набуває популярності.

Notion працює як просунутий веб-редактор тексту з великою кількістю можливостей. У ньому є зручні таблиці, канбан-дошки, велика база знань, можливість сумісної роботи. У Notion можна писати і зберігати текстові документи, коди програм, списки справ. Він схожий на конструктор, що працює в режимі реального часу і надає користувачу повну свободу дій – без правил та обмежень.

Мета курсу: ознайомити слухачів з можливостями та напрямами використання середовища Notion для управління власними інформаційними ресурсами  в науковій та викладацькій діяльності; навчити слухачів технології створення індивідуальних та колективних інформаційних систем на базі  середовища Notion; напрацювати практичні навички управління та адміністрування ресурсами.

Основні завдання:

  • засвоїти теоретичні відомості про середовище Notion;
  • здобути навички створення власних електронних ресурсів та їх розміщення у середовище Notion;
  • вміти використовувати функціональні можливості Notion;
  • володіти навичками використання інформаційних ресурсів в науковій діяльності та навчальному процесі;
  • виконати випускну роботу з розроблення власного інформаційного ресурсу на базі середовища Notion з використанням основних функціональних можливостей середовища Notion.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

знати основні відомості про Windows, вміти працювати з файлами та папками на локальному комп’ютері, користуватися електронною поштою, відкривати сайти в Інтернеті.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття


п/п
Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік / іспит
1. Середовище ведення документів та нотаток Notion. Призначення. Функции. Можливості. Характеристики. Успішні кейси. Переваги і недоліки.
Початок роботи з Notion. Інтерфейс системи Notion.
4 2 2
2. Практикум. Організація навчального процесу через роботу в триадах.

Сучасна методика навчання через роботу в тріадах. Формування тріад,  робочі зошити, взаємоперевірка, таблиці моніторингу прогресу. Тренінг з роботи в тріадах.

4 4
3. Інсталяція та налаштування середовища Notion. Тарифні плани для викладачів. 4 2 2
4. Основні розділи Notion. Надання прав доступу до ресурсів. Налаштування прав. Організація запрошень користувачів. 4 2 2
5. Огляд призначення та принципів побудови інформаційних блоків. Типи блоків (текст, сторінка, чек-ліст, заголовки, список, нумерований список, спойлер, цитата, посилання на сторінку). Базові та продвинуті блоки. Створення та управління блоками. 4 2 2
6. Ознайомлення з можливостями внутрішніх баз даних  (Database) та засобів внутрішніх посилань (Inline). Призначення та застосування. Створення та налаштування баз  даних. Практикум управління візуальним представленням. 4 2 2
7. Розділ Media (малюнок, web-закладка, відео, аудио, файл). Призначення та застосування.  Практикум завантаження та управління медіа. 4 2 2
8. Інструмент збереження різних типів зовнішніх даних Embeds (Embed, Google Drive, Tweet, GitHub Gist, Google Maps. PDF, Loom,Typeform). Практикум налаштування та застосування інструменту Embeds. 4 2 2
9. Метод збереження та систематизації ідей, знань, джерел  Зеттелькастен (Zettelkasten). Опанування 12-ма принципами систематизації. Побудова  схеми систематизації власних інформаційних ресурсів. 4 2 2
10. Методика реалізація методу Зеттелькастен в середовищі Notion. Створення та налаштування власного середовища управління інформаційними ресурсами. Практикум наповнення даних. Підготовка випускної роботи. 4 2 2
11. Збереження веб сторінок. Веб-кліпер та його застосування. Налаштування веб-кліперу. Синхронізація з мобільними додатками.  Імпорт-експорт даних. Робота з декількома робочими просторами (workspace) одночасно. 4 2 2
12. Способи застосування – WIKI організації/кафедри/проекту, система підтримки навчання співробітників, опис технічних завдань, адміністрування завдань та проектів. 4 2 2
13. Залік 4 4
Всього: 52 22 26 4

Консультації 


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Інсталяція та налаштування Notion. 2
2. Огляд призначення та принципів побудови інформаційних блоків. Типи блоків (текст, сторінка, чек-ліст, заголовки, список, нумерований список, спойлер, цитата, посилання на сторінку). Базові та продвинуті блоки. Створення та управління блоками. 4
3. Ознайомлення з можливостями внутрішніх баз даних  (Database) та засобів внутрішніх посилань (Inline). Призначення та застосування. Створення та налаштування баз  даних. Практикум управління візуальним представленням. 4
4. Розділ Media (малюнок, web-закладка, відео, аудио, файл). Призначення та застосування.  Практикум завантаження та управління медіа. 2
5. Методика реалізація методу Зеттелькастен в середовищі Notion. Створення та налаштування власного середовища управління інформаційними ресурсами. Практикум наповнення даних. 6
6. Веб-кліпер та його застосування. Налаштування веб-кліперу. Синхронізація з мобільними додатками.  Імпорт-експорт даних. Робота з декількома воркспейсами одночасно. 2
         Всього: 20

Самостійна робота


п/п
Теми занять Кількість годин
1. Інсталювати та налаштувати Notion на власному комп’ютері. 6
2. Створити  інформаційні блоки наступних базових  типів: текст, сторінка, чек-ліст, заголовки, список, нумерований список,спойлер, цитата, посилання на сторінку.

Створити  інформаційні блоки наступних просунутих типів: математичне рівняння, шаблон, “хлібні крошки”.

8
3. Створити навчальну базу даних. Застосувати наступні прості типи колонок: Текст, Число, Список, Мультисписок, Дата, Людина (з числа участников Workspace), Файлы и медиа, Чекбокс, URL, Email, Телефон. Також застосувати “просунуті” типи даних: формула, Relation, Rollup.

Створити та дослідити наступні візуалізації бази даних: таблиця, календар, галерея, список.

Створити внутрішнє посилання на сторінку та людину.

6
4. Завантажити та переглянути наступні типи медійних даних: малюнок, web-закладка, відео, аудио, файл. 4
5. Створити та налаштувати власне середовище управління інформаційними ресурсами за методикою Зеттелькастен. Почати наповнення та впорядкування інформації.
Підготувати випускну роботу.
8
6. Встановити та налаштувати Веб кліпер на комп’ютері та смартфоні. Налаштувати на роботу з необхідними воркспейсами. 4
Всього: 36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                        3,6/108