Програма
курсу підвищення кваліфікації для працівників підприємств ДК “Укроборонпром”

«Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів»
(спеціальності: «Прикладна механіка», «Інформаційні системи та технології»)

 

Програма перепідготовки ДК «Укроборонпром» спрямована на успішний розвиток та професіоналізацію кадрового потенціалу, а також створення якісного кадрового резерву.

Запропонована програма підвищення кваліфікації – «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів» це:

можливість розвитку необхідних фахових компетентностей в управлінні підприємствами оборонно-промислового комплексу;

формування уявлення про сучасну бізнес-стратегію розвитку підприємства;

вміння ефективно керувати проєктами і програмами оборонно-промислової галузі з використанням проєктного підходу, інноваційних підходів до адміністрування тощо.

Як наслідок проходження програми – формування системного мислення в аспекті прийняття рішень та формування умінь до запровадження інноваційних стратегій управління, шліфування існуючих навичок та компетентностей у відповідності до вимог сучасності.

Програма розрахована на слухачів, що входять інженерного складу  підприємств (холдингів) ДК «Укроборонпром». Програма відкрита для інженерів зі ступенем в будь-якій галузі техніки.

Мета програми: осучаснити компетентності інженерно-конструкторського складу, керівників проєктів і програм, підприємств ДК «Укроборонпром» щодо оптимізації прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності їх продукції на національному та глобальному ринках, шляхом впровадження в практику підходів системної інженерії, системного аналізу, інноваційного розвитку підприємства і управління інноваційними проєктами, а також володіння сучасними інформаційними технологіями.

Програма реалізує поставлені завдання щодо перепідготовки діючих фахівців у сфері оборонно-промислового комплексу. Програма націлена на формування інженерно-конструкторського складу, здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту та адміністрування, але й підвищувати рівень у інженерно-конструкторському напрямі та вдосконалювати управлінську діяльність на базі інноваційних підходів та сучасних принципів та підходів до прийняття рішень.

Програма складається з 3-х модулів:

  1. Модуль «Системна інженерія».
  2. Модуль «Впровадження інноваційного підходу до розвитку високотехнологічного підприємства. Управління інноваційними проєктами і програмами».
  3. Модуль «Сучасні інформаційні технології у проектуванні та виробництві наукоємної продукції» (викладання модулю передбачає розбиття слухачів на групи за напрямками діяльності).

Виконавці програми:

  • Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»;
  • Механіко-машинобудівний інститут;
  • Інститут аерокосмічних технологій;
  • Радіотехнічний факультет;
  • Інститут матеріалознавства і зварювання ім. Є.О.Патона
  • ННК «Інститут прикладного системного аналізу»
  • Державний концерн «Укроборонпром».

Загальний обсяг програми підвищення кваліфікації складає 120 годин, з яких 98 годин аудиторна робота та 22 – самостійна робота.

Запропоновані модулі програми підвищення кваліфікації «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів» включають складові підготовки, шо будуть розглянуті більш детально далі.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, Інститут передових оборонних технологій

E-mail: ipot.kpi@gmail.com

Люшенко Леся Анатоліївна

Тел. (095) 233-33-68

Як нас знайти


Зміст модулів програми  «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів» (завантажити)