Програма
курсу підвищення кваліфікації
«Підвищення кваліфікації інженерів безпілотних систем і комплексів»

(спеціальність «131 Прикладна механіка», «132 Матеріалознавство»)

Вступ:

Програма «Підвищення кваліфікації інженерів безпілотних систем і комплексів» належить до циклу технічної та технологічної підготовки. Особливістю її вивчення є професійно-орієнтований характер та забезпеченість міждисциплінарними зв’язками, що знаходить своє відображення в навчальних цілях та змісті навчання.

В умовах розширення ринку безпілотних систем (БС), значного збільшення застосування наземних, повітряних та морських дронів, в цивільних та військових цілях, виникає питання формування в фахівців знань та навичок, як складника їхньої професійної компетентності.

Мета курсу:

забезпечити фахівців необхідним рівнем знань, навичок і вмінь в сфері побудови та роботи безпілотних систем для успішної експлуатації, модернізації та ремонту безпілотних систем різного типу.

Основні завдання:

  • надати теоретичні відомості та практичні навички щодо принципів побудови, механіки, електроніки, управління та системи позиціювання безпілотних систем
  • навчити спеціалістів теоретичним та практичним основам експлуатації, модернізації та ремонту безпілотних систем різного типу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс адресований фахівцям в сфері експлуатації, модернізації та ремонту безпілотних систем різного типу.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Як нас знайтиАудиторні заняття

п/п

Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття тренінги Залік / Іспит
1 Модуль 1. Загальні відомості та принципи побудови безпілотних систем
1.1. Типи безпілотних систем, сфери їх застосування, класифікація 2 2
1.2. Складові безпілотних систем різних типів 2 2
1.3. Загальна інформація про канали зв’язку в безпілотних системах і комплексах 2 2
2 Модуль 2. Механіка безпілотних систем
2.1. Конструкції несучої бази 4 2 2
2.2. Робота з металами. Композитні матеріали. 4 2 2
2.3. Адитивні технології в ремонті безпілотних систем. 3D-друк елементів 4 2 2
2.4. Рухомі елементи та з’єднання. Кріплення 4 2 2
2.5. Двигуни і силові установки 4 2 2
3 Модуль 3. Електроніка безпілотних систем
3.1. Системи керування і сервоприводи 4 2 2
3.2. Акумулятори 2 2
3.3. Наземні системи електроніки безпілотних систем і комплексів. 2 1 1
4 Модуль 4. Управління та системи позиціонування безпілотних систем
4.1. Навігація та керування в безпілотних систем і комплексів 6 4 2
4.2. Системи технічного зору в безпілотних системах. 4 2 2
4.4. Системи передачі даних і зв’язок в безпілотних системах і комплексах 2 2  
4.5. Особливості і приклади налаштування систем передачі даних і зв’язку в безпілотних системах і комплексах 2 1 1  
4.6. Залік (Тестування) 2     2
  Всього: 50 30 18 2

Самостійна робота

Теми занять Розподіл часу
1. Модуль 1. Загальні відомості та принципи побудови безпілотних систем 2
2. Модуль 2. Механіка безпілотних систем 10
3. Модуль 3. Електроніка безпілотних систем 4
4. Модуль 4. Управління та системи позиціонування безпілотних систем 6
Всього: 22

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                        2,4/72

Завантажити програму