Програма
курсу підвищення кваліфікації
«Підвищення кваліфікації інженерів повітряних безпілотних систем і комплексів»

(спеціальність «131 Прикладна механіка», «132 Матеріалознавство»)

Вступ:

Програма «Підвищення кваліфікації інженерів повітряних безпілотних систем і комплексів» належить до циклу технічної та технологічної підготовки. Особливістю її вивчення є професійно-орієнтований характер та забезпеченість міждисциплінарними зв’язками, що знаходить своє відображення в навчальних цілях та змісті навчання.
В умовах розширення ринку безпілотних систем (БС), значного збільшення застосування наземних, повітряних та морських дронів, в цивільних та військових цілях, виникає питання формування в фахівців знань та навичок, як складника їхньої професійної компетентності.

Мета курсу:

забезпечити фахівців необхідним рівнем знань, навичок і вмінь в сфері побудови та роботи повітряних безпілотних систем для успішної експлуатації, модернізації та ремонту безпілотних систем різного типу.

Основні завдання:

  • надати теоретичні відомості та практичні навички щодо принципів побудови, механіки, електроніки, управління та системи позиціювання безпілотних систем
  • навчити спеціалістів теоретичним та практичним основам експлуатації, модернізації та ремонту безпілотних систем різного типу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс адресований фахівцям в сфері експлуатації, модернізації та ремонту безпілотних систем різного типу.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Як нас знайтиАудиторні заняття

№ з/п Теми занять Розподіл часу
Кількість

акад. годин

Лекції Практичні заняття Залік
1. Класифікація БпАК. Конструкція різних типів БПЛА. Компоненти та складові БпАК 6 6
2. Основи аеродинаміки 2 2
3. Системи зв’язку. Передавачі, антени, роботи на різних частотах 2 2
4. Метеорологія 2 2
5. Технології та матеріали які використовуються при виробництві БПЛА 2 2
6. Fpv-дрони мультироторного типу та крила. Види політних контроллерів. 6 2 4
7. Радіоелектронна боротьба 2 2
8. Системи ураження БПЛА 2 2
9. Збірка та налаштування fpv-дрона мультироторного типу. 6 2 4
10. Оптимальна антена 2 2
11. Налаштування БПЛА літакового типу: типу летюче крило та літак 2 2
12. Будова БПЛА літакового типу. Збірка та налаштування БПЛА літакового типу 6 2 4
13. Налаштування БПЛА та наземного устаткування, перевірка готовності до польотів 2 2
14. Симулятори, їх використання 2 2
15. Обльоти техніки (робота на полігоні) 6 6
16. Залік (Співбесіда) 8 8
  Всього: 58 32 18 8

Самостійна робота

з/п

Теми Розподіл часу
1. Класифікація БпАК. Конструкція різних типів БПЛА. Компоненти та складові БпАК 2
2. Збірка та налаштування fpv-дрона мультироторного типу 4
3. Збірка та налаштування БПЛА літакового типу 4
4. Обльоти техніки 4
Всього: 14

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                        2,4/72

Завантажити програму