Навчання за цією програмою здійснюється в корпоративному форматі

Програма курсу підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників

«Управління біобезпекою та біозахистом»

(спеціальність 163 Біомедична інженерія)

Мета курсу:

навчити слухачів застосовувати принципи біобезпеки та біозахисту, у т.ч. імплементованих у національне та міжнародне законодавство, під час практичної діяльності, яка пов’язана із факторами біологічної небезпеки, управління ними, профілактикою та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, обумовлених  факторами біологічної небезпеки.

Основні завдання:

  • засвоїти теоретичні знання щодо факторів ризику та управління факторами ризику для здоров’я людини та навколишнього природного середовища, що пов’язані із: роботою із патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами; спалахами епідемій, епізоотій, епіфітотій; створенням, випробуванням, транспортуванням та використанням генетично модифікованих організмів; використанням неякісних продуктів харчування і води та застосуванням неякісних лікарських засобів; щодо нормативно-правового забезпечення у сфері біобезпеки та біозахисту; щодо біоетичних принципів при проведенні досліджень у біотехнології та медицині, а також нормативно-правового забезпечення біомедичних досліджень.
  • навчитися проведенню оцінки та управлінню потенціальними ризиками для здоров’я людини та природного навколишнього середовища, що пов’язані із створенням, випробуванням, транспортуванням та використанням генетично модифікованих організмів;
  • навчитися оцінювати та управляти ризиками для здоров’я людини та навколишнього природного середовища, що пов’язані із: роботою із патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами; спалахами епідемій, епізоотій, епіфітотій; використанням неякісних продуктів харчування і води та застосуванням неякісних лікарських засобів
  • навчитися використовувати сучасну нормативно-правову базу України щодо державної системи біобезпеки для ведення розробок у сфері біотехнології, а також для використання генетично модифікованих організмів у промисловості, сільському господарстві тощо;
  • оволодіти вмінням планувати та організовувати заходи для профілактики та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, обумовлених факторами біологічної небезпеки.
  • отримати досвід теоретичного моделювання небезпечних ситуацій (та поведінки у них), що пов’язані із: роботою із патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами; спалахами епідемій, епізоотій, епіфітотій; створенням, випробуванням, транспортуванням та використанням генетично модифікованих організмів; використанням неякісних продуктів харчування і води та застосуванням неякісних лікарських засобів;
  • навчитися аналізувати наслідки надзвичайних ситуацій, обумовлених факторами біологічної небезпеки;
  • здобути навички щодо розробки робочих керівних та методичних документів з метою реалізації принципів біобезпеки, біозахисту та біоетики у практичній діяльності фахівців різних галузей економіки.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для фахівців: спеціалістів  різних галузей економіки, у т.ч. й працівників управлінського складу, військовослужбовців, які потребують додаткової компетенції, підготовки та перепідготовки з отриманням поглиблених знань у сфері управління біобезпекою та біозахистом, а також для інших фахівців, які працюють або планують працювати в системі біобезпеки та біозахисту.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Телефон: (044) 204 99 63;
(044) 204 99 65

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1. Вступ до біобезпеки та біозахисту. 2 2
2. Класифікація біозагроз та методи ідентифікації факторів біологічної небезпеки 8 4 4
3. Генетично модифіковані організми та проблеми біобезпеки 6 4 2
4. Нормативно-правове забезпечення біобезпеки та біозахисту 8 4 4
5. Інжинірингове забезпечення біобезпеки 8 4 4
6. Управління біобезпекою та біозахистом в умовах надзвичайних ситуацій 8 4 4
7. Основи біоетики та її нормативно-правове забезпечення 6 2 4
  Захист самостійних робіт 8 8
  Всього:  54 24 22 8

Самостійна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1.       Виникнення генної та клітинної інженерії. Сприйняття генної інженерії суспільством 3
2.       Принцип роботи тестів для молекулярно-генетичної ідентифікації збудників інфекційних захворювань

Принцип роботи тестів для імунохімічної експрес-ідентифікації збудників інфекційних захворювань та токсинів

3
3.       Молекулярні основи технології рекомбінантних ДНК.

Молекулярно-біологічні аспекти створення термінальних технологій

3
4.       Стандартизація досліджень на вміст ГМО у продуктах харчування та їх методологічне забезпечення. 3
5.       Особливості впровадження належної практики управління проектами у фармації. 3
6.       Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України 3
7.       Досвід державного правового регулювання у сфері біоетики у США та Європейському Союзі. 3
  Всього 21
  Загальна кількість кредитів ЕСTS/годин                                    2,5/75