Програма курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Організація дистанційного навчання за допомогою Microsoft Teams»
(спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»)

Microsoft Teams (MS Teams, Teams) – це он-лайн сервіс для командної роботи, який забезпечує в одному робочому просторі функції спілкування, управління задачами, контентом та додатками. Будучи віртуальною платформою для проведення зустрічей, Teams містить функції та інструменти, які здатні забезпечити продуктивну спільну роботу команд, в тому числі, забезпечувати організацію і здійснення дистанційного навчання. Як і багато інших хмарних систем дистанційного навчання, MS Teams будує управління он-лайн навчанням (організацію навчального процесу) виходячи з навчального контенту.

Microsoft Teams є частиною пакета Office 365 і поширюється по підписці або, з деякими обмеженнями, як безкоштовний додаток. КПІ імені Ігоря Сікорського має підписку пакета Office 365 для навчальних закладів і пропонує використовувати ресурси Teams для організації дистанційного навчання, корпоративних комунікацій та управління спільними задачами.

Мета курсу:

Ознайомити слухачів з можливостями сервісу Microsoft Teams та принципами побудови on-line середовища для дистанційного навчання на його базі, надати практичний досвід створення, використання та адміністрування  дистанційних курсів в середовищі  MS Teams, підвищити компетентність слухачів в області дистанційного навчання.

Основні завдання:

 • Ознайомитись з базовими відомостями про систему управління знаннями та її впровадження;
 • Засвоїти методику побудови on-line середовища для дистанційного навчання на базі Microsoft Teams;
 • Ознайомитись з базовим функціоналом середовища MS Teams для здійснення дистанційного навчання;
 • Опанувати функціоналом середовища MS Teams для організації та здійснення дистанційного навчання;
 • Набути практичний досвід роботи в середовищі MS Teams за такими напрямами:
  • створення віртуальних класів та команд;
  • створення та використання навчального контенту;
  • налаштування ресурсів дистанційного курсу;
  • організації дистанційної комунікації між учасниками навчального процесу;
  • організації та проведення вебінарів;
  • створенні спільної бібліотеки навчальних документів та матеріалів, організації роботи з ними;
  • організації контролю якості навчання, створенні опитувань, тестів та практичних завдань;
  • веденні обліку результативності навчання;
  • адмініструванні дистанційних курсів в середовищі  MS Teams.
 • Виконати випускну роботу «Створення власних ресурсів для здійснення дистанційного навчання в середовищі MS Team» з використанням всіх складових MS Teams, що вивчаються в курсі.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Потрібно мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту, мати досвід роботи з програмами Microsoft Word, Excel, PowerPoint, бажано також – Outlook та Calendar.

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40,
кімната 1

E-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Тел. (044) 204-99-63,
(044) 204-99-65

Аудиторні заняття

№ п/п Теми занять Розподіл часу
Кількість годин Лекції Практичні заняття Залік
1.      Знайомство з базовими відомості про впровадження системи управління знаннями (LMS).

Microsoft Teams як он-лайн середовище для командної роботи.

Використання середовища MS Teams для дистанційного навчання. Можливості. Обмеження. Умови використання.

Підготовка до роботи з MS Teams. Встановлення та налаштування. Інструменти та засоби.

4 2 2
2.      Створення навчального середовища для дистанційного навчання. Ролі. Віртуальні команди. Типи команд. Канали. Віртуальні класи. Управління командами. 4 2 2
3.      Організація он-лайн вебінарів (нарад). Планування. Запрошення. Приєднання. Налаштування. Проведення та управління проведенням. Демонстрація екрану, слайдів.

Комунікація під час вебінару. Використання інтерактивних функцій: дошки, обміну файлами, чату. Запис вебінару.

Напрацювання досвіду проведення вебінарів. Проведення та запис власного вебінару.

8 4 4
4.      Засоби комунікації між учасниками навчального процесу: канали, чати. Комунікація в команді. Комунікація із запрошеними учасниками. Планування навчального курсу та взаємодія між викладачем та студентами. 4 2 2
5.      Створення та розміщення навчального контенту. Надання студентам доступу до навчальних та навчально-методичних матеріалів. Адміністрування курсу навчання.

Організація та використання спільної роботи з документами, таблицями та іншими файлами. Навчальні матеріали, відеоматеріали, шаблони завдань.

4 2 2
6.      Контроль якості навчання.

Організація контролю знань в MS Teams. Створення завдань, контроль виконання, звітність.

4 2 2
7.      Організація системи тестування. Використання засобу MS Forms. Створення тестів та опитувань. Перевірка результатів тестування. Оцінювання. Автоматизація перевірки тестів. Аналіз результатів тестування. 4 2 2
8.      Засіб Нотатки (OneNote). Організація та керування бібліотекою навчальних матеріалів. Організація сховища для додаткових матеріалів та матеріалів для самостійної роботи. Створення власних ресурсів викладача. 4 1 3
9.      Засіб Нотатки (OneNote), як простір для сумісної та особистої роботи.

Використання як особистої робочої області студентів, створення бібліотеки вмісту для роздавальних матеріалів, простору для спільної роботи команд/груп.

4 1 3
10.   Використання сервісу онлайн-нарад для планування та проведення лекцій, зустрічей, практичних занять, інших заходів.

Застосування засобу Календар Teams для планування навчального процесу.

Планування термінів виконання завдань та тестів.

4 2 2
11.   Додаткові інструменти для використання в навчальному процесі. Швидкі опитування, сервіс відеохостингу, робота зі спільними проектами, робота зі спільними інформаційними дошками, інтеграція з іншими продуктами Microsoft. 4 1 3
12.   Залік. Захист випускної роботи 4
  Всього годин 52 21 27 4

Консультації

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1. Встановлення та налаштування MS Teams. 2
2. Створення навчального  середовища. Організація команд (класів) та каналів. 2
3. Організація та проведення он-лайн вебінарів. 2
4. Налагодження засобів комунікації між учасниками навчального процесу. 2
5. Робота з контентом. Організація та використання спільної роботи з документами, таблицями та іншими файлами. 4
6. Контроль якості навчання. Створення завдань, контроль виконання, звітність. Використання засобу MS Forms. Створення тестів та опитувань. 4
7. Інструмент Нотатки (OneNote). Організація та керування бібліотекою навчальних матеріалів. 2
8. Застосування засобу Календар Teams для планування навчального процесу. 2
Всього 20

 Самостійна робота

№ п/п Теми занять Розподіл часу
1. Створення навчального середовища: віртуального класу та каналів. Додавання учнів. 4
2. Планування, підготовка та проведення он-лайн вебінару. 8
3. Налагодження та використання засобів комунікації між учасниками навчального процесу. 4
4. Створення та розміщення навчального контенту. Організація та використання спільної роботи з документами, таблицями та іншими файлами. Використання засобу Нотатки (OneNote) 8
5. Організація контролю знань в MS Teams за допомогою завдань та контролю виконання 4
6. Організація системи тестування з використанням засобу MS Forms. 4
7. Застосування засобу Календар Teams для планування навчального процесу. 4
  Всього 36

 Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин                                                        3,6/108