Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

Випуск 1-10
Випуск 21-30
Випуск 31-40

Випуск 11-20

Випуск 11. Економічне зростання та інфляція (ВІРОП)

 

Всебічно оглянута тема інфляції разом із визначенням та видами. Проаналізовано причини інфляції та надано широкий ретроспективний аналіз причин та наслідків галопуючої інфляції у різних країнах світу. Проаналізовано інфляційні процеси в Україні по роках. Надано алгоритм розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ) і проаналізовано відмінності самої методики розрахунку у Держстаті та НБУ. Доведено некоректність методики та практики обчислення ІСЦ.

Випуск 12. Інфляція та НБУ (ВІРОП)

Розглянута світова практика та моделі взаємовідносин ЦБ із урядами країн. Проаналізовано режим інфляційного таргетування та характер змін після його запровадження в Україні разом із наслідками. Визначено основні технічні параметри таргетування інфляції. Проаналізовано основні засади грошово-кредитної політики та Стратегії монетарної політики в Україні. Надано характеристику облікової ставки та її вплив на економічні процеси і кон’юнктуру ринку. Предствлено динаміку змін облікової ставки в Україні у порівнянні з іншими країнами світу.

Випуск 13. Економічне зростання та приватизація (ВІРОП)

Розглядається поняття національної економіки у транснаціональній системі координат. Аналізується частка державного сектору з огляду на кількість підприємств, які є учасниками економічних процесів та приносять доход у бюджет країни. Проведено широкий аналіз світового досвіду в питаннях приватизації та націоналізації підприємств стратегічного значення разом із причинами та методами. Визначено частку державного сектору у різних країнах світу.

Випуск 14. Частина 1. Земельний мораторій: загрози, механізми, наслідки (ВІРОП)

Надано широку ретроспективу ринку оренди та ринку землі в світі. Оглянуто розбіжності та законодавчі перепони щодо виведення землі із земельного обігу та/або недобросовісного її використання. Проаналізовано цінову політику різник країн світу. Розглянуто причини створення мораторію та історію його підтримки за роки незалежності України.

 

Випуск 14. Частина 2. Земельний мораторій: загрози, механізми, наслідки (ВІРОП)

 

Ризики та помилки законопроекту про ринок землі.
Проаналізовано причини неготовності країни до зняття мораторію. Розглянуто проблеми інвентаризації та внесення змін до Державного земельного кадастру, а також ціноутворення на ринку землі.

Випуск 15. Теорія ігор і реальність (ВІРОП)

Освітлено історію виникнення теорії разом з трансформацією та поступовим спрощенням у сучасних моделях використання. Проаналізовано математичний апарат першоджерела, який використовує прості інтеграли, теорію множин, лінійну геометрію, теорію груп і зазначено, що характер викладання відповідає математичній логіці та функціональному аналізу, а сама теорія є теорією раціональної поведінки. Розглянуто поняття оптимальної стратегії та ймовірності.

Випуск 16. Частина 1. Міфічний споживчий кошик та мінімальний розмір оплати праці (ВІРОП)

Надається динаміка мінімальної зарплати в Україні по роках з аналізом причин, які впливають на її коливання. Пояснюється різниця між мінімальною та реальною заробітною платою. Надано короткий історичний екскурс та Конституційні положення про мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Проаналізовано їх взаємозалежність. Освітлено поняття «споживчого кошика» із порівнянням з іншими країнами світу. Представлено широкий аналіз обчислення мінімального розміру оплати праці (МРОП) в світі та в Україні. Розглянуто плюси та мінуси встановлення МРОП та розбіжності відносно переваг позитивних ефектів над негативними наслідками.

 

Випуск 16. Частина 2. Зарплати чиновників та пенсійна реформа (ВІРОП)

 

Освітлюється питання Безумовного базового доходу, історія його виникнення та підтримка країнами світу, яка не є поширеною. Надано методику обчислення середньої заробітної плати як в Україні, так і в світі. Зроблено широкий аналітичний аналіз щодо зарплат чиновників – складники, обов’язкові виплати, перемінні виплати. Хто визначає та наскільки відрізняються зарплати чиновників між собою і з яких причин. За що урядовці отримують премії та хто визначає зарплату для керівників держпідприємств. Аналізується пенсійна система в Україні та можливості її реформування.

Випуск 17. Дефіцит державного бюджету та державний борг (ВІРОП)

Досліджено поняття державного бюджету, його можливі комбінаційні умови та види. Аналізуються причини дефіциту державного бюджету та шляхи забезпечення його збалансованості. Проведено історичний екскурс – державний бюджет та стабільність економіки – пропозиції досвідчених економістів. Розглянуто способи фінансування дефіциту державного бюджету, їх позитивні та негативні наслідки: емісійний, за рахунок внутрішнього боргу та за рахунок зовнішнього боргу. Проаналізовано механізм ефекту витіснення та його негативний вплив на розвиток економіки країни. Вказано наслідки великого державного боргу та доведено його вплив на суверенітет країни.

 

Випуск 18. Валютний курс та режими валютних курсів (ВІРОП)

 

Аналізується поняття валютного курсу та його режимів: фіксованого та плаваючого. Досліджено інтервенції НБУ, які пов’язані із станом платіжного балансу. Дефіцит та профіцит платіжного балансу та їх наслідки для реального сектору економіки. Проведено історичний екскурс з аналізом Бреттон-Вудської валютної системи та змін, які вона принесла у світову систему фінансів. Проаналізовано сальдо платіжного балансу в Україні та структурні зміни, які воно несе для економічного розвитку. Досліджено політику Мінфіну та НБУ з огляду на вплив на валютний курс та механізми втручання у його формування. Визначено важливу роль ефективної інвестиційної політики для стабільності і зміцнення національної валюти.

Випуск 19. Підприємство та його організаційні форми (ВІРОП)

Проаналізовано поняття «підприємство» та його організаційні форми. Визначено мету діяльності з огляду на обрану форму та принцип вибору тієї чи іншої форми з урахуванням поставленої мети. Означено правові аспекти функціонування підприємства. Надана порівняльна характеристика підприємств та принципи їх функціонування у реальному секторі. Проаналізовано статистику функціонування підприємств в Україні та структуру реального сектору економіки. Випуск також містить перелік корисних посилань, які є корисними для вивчення економіки та розрахунку економічних задач.

 

Випуск 20. Основний капітал. Проблеми та перспективи фінансування (ВІРОП)

 

Досліджено поняття основного капіталу та його структури, методи оцінки основних фондів, моральний та фізичний знос, амортизація та методи її розрахунків, показники використання основних фондів. Надано методологію розрахунків та корисні посилання за темою з прикладами і категоріальним апаратом. Проаналізовано стан основних засобів виробничих підприємств України та проблеми інвестування у їх розвиток. Досліджено проблеми відтворення основного капіталу в Україні для запобігання подальшого зниження виробничого потенціалу національної економіки.

Випуск 1-10 Випуск 21-30 Випуск 31-40