Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

Випуск 11-20
Випуск 21-30
Випуск 31-40

Випуск 1-10

Випуск 1. Загальні положення(ВІРОП)
Курс лекцій розглядає усі питання, які пов’язані із розвитком держави та її реального економічного сектору із врахуванням світових тенденцій та процесів в режимі турбо глобалізації. На протязі курсу поставлено за мету дійти висновку – яка саме модель економіки найкраща для соціуму – ліберальна капіталістична чи соціальна-марксистська? На меті пошуки і винаходження нових моделей, притаманних сучасним реаліям.
Випуск 2. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів (ВІРОП)
Усі економічні ресурси взаємозамінні. Проте альтернативність не буває абсолютною! Наприклад, трудові ресурси не здатні повністю замінити капітал. Весь час існування людства іде боротьба за ресурси. Саме вона є двигуном прогресу, а ресурси, які є головною цінністю – фактором світобудови. Саме володар ресурсів диктує правила. 
Випуск 3. Крива виробничих можливостей (ВІРОП)

Розглядаються альтернативні витрати або Витрати упущеної можливості. Надаються цікаві графічні приклади до роз’яснень та теоретичних аспектів. Аналізується Крива виробничих можливостей з прикладами її застосування.

Випуск 4. Економічний націоналізм (ВІРОП)
Головним завдання сьогодення – є максимальна незалежність від інших та максимальна залежність інших від себе. Принаймні, у розвинутих країн. Така політика, наприклад, як мінімум буде заважати кредитуванню власної економіки з боку геополітичних конкурентів, не дивлячись на тимчасові економічні виграші, оскільки конкуренти можуть використовувати таку залежність у власних інтересах.

Випуск 5. Конкуренція і ринкова структура (ВІРОП)

Розглядаються чотири типи ринкових структур конкуренції, які в свою чергу поділяються на ідеальні та реальні. Розглядається економічна доцільність конкуренції у сферах діяльності природних монополій. Аналізується діяльність природних монополій з огляду на їх ефективність для економіки України. Проаналізовано сфери діяльності природних монополій та їх регулювання. Наведено досвід країн світу.

Випуск 6. Транснаціональні корпорації у міжнародній конкуренції (ВІРОП)

Конкуренція в сучасній глобальній економіці розвивається швидкими темпами і щоразу доповнюється новими формами та методами. Це змушує компанії швидко реагувати на зміни, виробляючи власні унікальні механізми впливу та боротьби з конкурентами з метою збільшення власних прибутків.

Випуск 7. Міжнародне оподаткування (ВІРОП)

Проаналізовано можливості ери глобалізму, яка дозволяє розміщувати головний офіс компанії в одній країні, утримувати гроші в банках другої країни, заробляти їх у третій країні, а податки сплачувати там, де їх найменше стягуватимуть.

Випуск 8. Податкова система України (ВІРОП)

Проаналізовано законодавчі зміни у Податковому кодексі України. Охарактеризовано систему оподаткування та ставки податків. Розглянуто загальнодержавні та місцеві податки разом із системою єдиного оподаткування (спрощенці).

Випуск 9. Нововведення у податковій системі: міфи та реалії (ВІРОП)

Розглянуто стратегічні напрямки реформи ДФС (Державної фіскальної служби) та можливі нововведення у сфері оподаткування – податок на виведений капітал (ПнВК) та амністія капіталу. Надано світовий досвід запровадження ПнВК та причини затримки його запровадження в Україні. Проведено широкий історичний екскурс запровадження амністії капіталу в світі разом із причинами та наслідками. Доведено, що причинами тіньової економіки є надмірний фіскальний тиск, зарегульованість та домінування монополій.

Випуск 10. ВВП і його таємниці (ВІРОП)

Представлено широкий аналіз визначення поняття ВВП та методів його обчислення. Оглянуто питання номінального, реального ВВП та дефлятора. Зазначено, що реальний ВВП вимірює обсяг сукупного виробництва і не відображає змін у рівні життя окремих індивідів. А, у випадку, коли кількість населення у країні швидко зростає, збільшення ВВП не є свідченням зростання доходів окремих людей. І також – ВВП враховує лише кінцеві товари та послуги і не враховує проміжних товарів та послуг, не враховує купівлю товарів, які вже були у вжитку, купівлю-продаж акцій та облігацій, трансфертні платежі.

Випуск 11-20 Випуск 21-30 Випуск 31-40