Навчаючись за спеціальністю «122 Комп’ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення та баз даних, організації інформаційної безпеки, побудови розподілених комп’ютерних інфраструктур з використанням сучасних Інтернет-технологій, застосування методів інтелектуальної обробки інформації, моделювання бізнес-процесів, проведення аналітичної та менеджерської діяльності.

Програма першого рівня підготовки є базовою для навчання на другому (магістерському) рівні за спеціалізацією, де слухачі отримують додаткові знання та навички з розробки застосувань на базі сучасних парадигм сервіс-орієнтованого програмування і проектування ІТ рішень (PaaS, IaaS, SaaS) у вигляді мікросервісних екосистем, контейнерів і блокчейнів, а також з концепції розроблення систем сервісів і інтегрування інформаційних систем на базі онтології предметних галузей. Підготовка сервісних фахівців в останні кілька років розпочата в 120 провідних університетах світу, а в Україні – тільки на кафедрі системного проектування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рівень вищої освіти

Перший

Ступінь вищої освіти –

Бакалавр

Навчання триває –

2 роки

Вартість навчання на рік

17 700 грн.

Оплата:

Посеместрово

Форма навчання

Заочна

Навчання – Три сесії на рік
осіння – установча ( читаються лекції)

зимова – здаються заліки та іспити (читаються лекції)
весняно-літня – здаються іспити
Випускники спеціальності «122 Комп'ютерні науки (Освітня програма: Системи і методи штучного інтелекту)» можуть працювати:
 • керівниками проектів по створенню комп’ютерних інформаційних систем
 • системними архітекторами комп’ютерних інформаційних систем
 • розробниками прикладного програмного забезпечення
 • розробниками Інтернет-застосувань та веб-дизайнерами
 • розробниками баз даних та знань
 • спеціалістами з супроводження програмних і програмно-апаратних систем
 • адміністраторами комп’ютерних інформаційних систем і мереж
 • менеджерами ІТ-проектів
На навчання приймаються особи, що мають вищу освіту
Ваші кроки для вступу на навчання

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи:
  • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та 2 копії);
  • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • фотокартки розміром (3 на 4) см – 3шт.
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком

Онлай-заявка

Контакти
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 35, ІПСА, кімната 103

Тел. (044) 204 83 93

Перелік основних фахових дисциплін
 • Алгоритмізація та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технології розробки програмного забезпечення
 • Кросплатформне програмування
 • Системи баз даних
 • Проектування інформаційних систем
 • Безпека інформаційних систем
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Комп’ютерна графіка
 • Цифрова обробка сигналів
 • Теорія інформації і кодування
 • Системний аналіз
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Паралельні обчислення
 • Моделювання систем
 • Технології комп’ютерного проектування
 • Архітектура комп’ютерів
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Проектний менеджмент