Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Перепідготовка

Програма «Статистичні методи забезпечення якості продукції»

Мета семінару: формування у слухачів знань та навичок в галузі керування і забезпечення якості продукції за допомогою статистичних методів.

Основні завдання:

Засвоїти знання і отримати навички в галузі керування якістю продукції за допомогою статистичних методів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Семінар призначений для керівників і менеджерів підприємств, які займаються виготовленням будь-якої продукції і бажають отримати додаткові знання та навички в галузі керування і забезпечення якості продукції за допомогою статистичних методів.

Програма семінару

Теми занять

Кількість годин

1

Роль і значення статистичних методів у менеджменті якості.

1

2

Основні поняття теорії ймовірностей.

1

3

Закони розподілу.

1

4

Прості методи системного аналізу.

1

5

Методи збору інформації.

1

6

Контрольні листки.

1

7

Аналіз Парето.

1

8

Схема Ісікави.

1

9

Причино-наслідкова діаграма.

1

10

Діаграми розсіювання.

1

11

Контрольні картки.

12

Статистичне управління процесами.

1

13

Методи Тагучі.

1

14

Методологія „Шість сигм".

1

15

Теорія нечітких множин.

1

16

Застосування статистичних методів.

1

 

Разом:

16

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1