Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Тренінги та семінари

Програма
курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Сучасні основи інноваційного менеджменту»
(спеціальність «Менеджмент»)

Мета курсу:

Формування і розвиток знань, умінь і навичок управління складними суб'єктно населеними (т.зв., «популятівнимі») об'єктами, оволодіння системними уявленнями і вимогами до інноваційної управлінської діяльності, напрацювання відповідних комунікативних вмінь і навичок.

Основні завдання:

  • навчитися роботі в умовах конфлікту ділових, групових та корпоративних інтересів розробника, виробника, споживача системних нововведень;
  • сформувати рефлексивні навички та звички, вміти будувати простір ефективного спілкування, набути навички трансляції елементів рефлексивної культури;
  • скоординувати для себе науково-практичні та навчальні завдання, оволодіти відповідними комунікативними техніками.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Практичний досвід роботи в інженерній та викладацькій системі діяльності , висока мотивація та особистий досвід проживання методологічних і кваліфікаційних проблем, відповідних до змісту курсу.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Тематичні
дискусії

Практичні заняття

Залік

 

Сучасний менеджмент як система понять, як професійна діяльність і як структура соціального замовлення на системне забезпечення ефективності управління в цілому             

 

 

 

 

1.

Введення. Наукове управління – історія питання. Класика: Ф.Тейлор, Г.Форд, Е.Мейо, Дж.Морено

4

4

 

2.

Російський, радянський і пострадянський періоди: О.Гастев, Ленінградське НВО «Світлана», Пермський телефонний, Курганприбор, Атоммаш (системне проектування), Білоярська АЕС (доля містоутворюючих проектів), КАМАЗ (акціонування і кризовий менеджмент)

4

4

 

 

Система управління в організації і управління її розвитком. Інноваційний менеджмент: проблеми, помилки, перспективи. Кар'єра менеджера – від інженерних завдань до вирішення соціально-економічних і морально-етичних проблем                   

 

 

 

 

3.

Психологічна структура управлінської діяльності. Цілі, система цілей, динаміка цілей, організаціяцілей, кланово-корпоративні конфлікти. Умови, поєднання умов (ситуації). Засоби управління – ресурсне маніпулювання чи конфлікт інтересів?

4

4

 

 

4.

Інновації  як умова. Управління інноваціями як процес. Рецептурно-рекомендаційне і провокативно – розвиваюче консультування

2

2

 

5.

Активні (ігрові) методи вирішення управлінських проблем

2

2

 

 

Формування і розвиток навичок управлінської діяльності. Рефлексивні техніки управління. Імітаційно-ігрові методи розвитку організацій.

 

6.

Проблематизація і культура ділового спілкування. Основи проблематизацiйного нормування в діловому спілкуванні

4

2

2

7.

Самовизначення як принцип і як група норм в управлінні

2

2

 

8.

Цілепокладання як прийом і як культурно-комунікативна норма 2

2

2

 

9.

Рефлексія  як принцип; рефлексія  як стан; рефлексія, як процес розвитку і саморозвитку    6        2    4

6

2

4

 

Моделювання процесу виконання проектного завдання з теми: «Гуманізація інженерної освіти як управлінська задача»    8        4    4  

8

4

4

 

 

Залік

2

 

 

2

 

Всього:

40

16

12

10

2

Директор НМК "ІПО"

 

 

І.Г. Малюкова

On-line заявка

Форма навчання

Очна

Місце навчання

Навчання проводиться у приміщенні НМК «Інститут післядипломної  освіти» за адресою:
м. Київ, пр. Перемоги,37, корпус 1, енергокрило, офіс 40.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

  • заповнити заявку on-line або очно;
  • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма рахунку надсилається слухачеві  на електронну адресу або надається очно.

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна:

e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна :

e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Керівник відділення підвищення кваліфікації:

Івченко Марина Ісааківна :

e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

(044) 204-99-63, (044) 204-99-65