Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Тренінги та семінари

Програма «Інформаційні технології на допомогу перекладачеві»

Мета семінару: надати теоретичні знання з ключових аспектів ефективної комунікації між людьми та сприяти формуванню умінь та навичок комунікативної компетенції в процесі міжособистісної взаємодії в професійній сфері, під час публічних виступів, а також в особистому житті; стимулювати учасників тренінгового курсу до самостійної роботи над собою в цьому напрямку.

Основні завдання:

 • засвоїти базові (встановлення, підтримка контакту, ведення діалогу) та спеціальні (публічні виступи, спілкування в професійній сфері) комунікативні навички, структурувати знання з базових аспектів комунікації та міжособистісної взаємодії
 • здобути навички:
  • оволодіння техніками встановлення, підтримки, поглиблення контакту в процесі міжособистісної взаємодії;
  • конструктивного ведення діалогу, активного слухання;
  • вибору доцільного виду комунікації в професійні сфері;
  • ефективної взаємодії з аудиторією під час публічного виступу;
  • самоспостереження у формі калібрування та аналізу особистісної лінії поведінки та стилю спілкування з оточуючими, домінуючих каналів сприйняття інформації.
 • виконати:
  • практичні групові та індивідуальні завдання під час тренінгів;
  • домашні завдання за тематиками «Як я взаємодію з оточуючими: самоспостереження», «Мій публічний виступ» (з подальшою презентацією на тренінгу).

Вимоги до рівня підготовки слухача

Курс призначено для викладачів, менеджерів, соціальних працівників, а також представників різних професійних груп, особливо тих, хто в межах своєї професійної діяльності постійно спілкується з людьми; для тих, хто бажає розвивати та вдосконалювати свою комунікативну компетентність.

Програма семінару


п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Тренінги

 

Блок «Базові принципи міжособистісної  взаємодії»

8

 2

 6

1

Вступ до курсу. Поняття комунікації, її структури, каналів. Поняття спілкування. Особливості міжособистісної взаємодії. Комунікативні навички та техніки (фази контакту: встановлення, підтримка, поглиблення, завершення). Побудова паритетної взаємодії. Професійна складова спілкування.

4

 1

 3

2

Ведення діалогу: активне слухання та коректне висловлення власної думку. Важливість пауз у спілкування. Міжособистісна дистанція в процесі спілкування. Канали сприйняття інформації. Емоційна складова міжособистісної взаємодії.

4

 1

 3

 

Блок «Успішний публічний виступ як запорука позитивної самопрезентації»

8

 1

 7

3

Визначення аудиторного шоку та його причин. Попередження та подолання аудиторного шоку. Ключові аспекти успішного публічного виступу. Особистий стиль оратора. Техніка мови. Особливості подачі інформації. Основа невербальної комунікації. Принципи роботи з різним типом аудиторії.

4

 1

 3

4

Публічний виступ (на основі домашнього завдання): відеозапис та аналіз матеріалу. Підбиття підсумків тренінгового курсу.

4

 

 4

 

Всього

16

 3

 13

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1