Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Тренінги та семінари

Програма «Польська мова» рівень «А2» за спеціальністю "Філологія - Переклад"

Мета курсу:

Розвиток всіх мовленнєвих навичок слухачів: говоріння, слухання, читання, письма, навчити розуміти та реагувати на іноземну мову, приділивши значну частину часу розмовним вправам, роботі в парах та в групах.

Основні завдання:

 • Навчити розуміти та використовувати повсякденні вирази та стандартні фрази;
 • Навчити знайомитися, ставити прості запитання, давати відповіді на них, сприймати елементарну інформацію;
 • Розповісти про себе, роботу, навчання, освіту, сім'ю, місце проживання, знайомих, друзів, погоду;
 • Розповісти про свій робочий/вихідний день;
 • Розповісти про свою відпустку;
 • Розповісти про плани на майбутнє;
 • Купити чи замовити квитки, спілкуватись польською у магазині, ресторані, бронювати кімнату в готелі, отримати інформацію в довідці;
 • Написати елементарного листа, листівку, привітати зі святом;
 • Висловити власну думку на дану тему, тощо.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс розрахований на слухачів-початківців, що ніколи раніше не вивчали польську мову або знають тільки основи мови з дому, бажають продовжити навчання в Польщі, планують у майбутньому скласти державний іспит з польської мови (рівень В1, B2, C2).

Підручник + зошит вправ:

Hurra!!! Po polsku 1, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, PROLOG Kraków 2007

Програма навчання

№ п/п

Тематика занять
Temat zajęć

Граматика
Gramatyka

Лексика
Słownictwo

Мовленнєва компетенція
Sprawność mówienia

Кількість
годин

1

Особистість, опис людини, риси характеру, порівняння, висловлювання думок;

Множина чоловічо-особових прикметників, порівняння tak samo... jak, відносний займенник który;

Повторення: відмінювання прикметників, однина; сполучники a, i, albo, ale;

Опис людини, риси характеру;

Опис знайомих людей, висловити думку про відомих осіб, Правила написання листів;

4

2

Робота, професія; Висловлювання думок про роботу, формулювання узагальнень;

Повторення: часові відносини

Множина чоловічо-особових іменників і прикметників Повторення: Вживання сполучників: а, ani, lecz, ale, jednak; обставини часу пов'язані з порами дня і годинами, займенники każdy, wszyscy

Робота, умови та режим роботи,

Повторення: години, пори дня;

Характеристика умов праці, висловлювання думок на тему роботи, написати оголошення до газети про пошук працівника, презентація різних професій;

4

3

Це вже історія... Представлення фактів, опис подій, що мали місце в минулому Засоби вираження часових відносин;

Кількісні та порядкові чіслівники; Уживання числівників у датах; Повторення: минулий час (доконаний та недоконаний)

Життя людини

Дати, події,

Розповісти про своє минуле, опис фактів і подій, що мали місце в минулому. Діалоги про минуле;

4

4

Плани на майбутнє, висловлення на позначення позитивнихі негативних емоцій, таких як: надія, побоювання, хвилювання;

Особливості утворення і вживання форм минулого часу доконаного виду Повторення: обставини часу, майбутній час недоконаного виду, форми майбутнього часу модальних дієслів, ....... речення зі сполучником jeśli/jeżeli

Школа, університет, освіта, курси, опис освітньої системи Польщі на основі статистичних даних;

Плани на майбутнє, висловити сподівання, побоювання, жаль, хвилювання, інтерв'ю, презентація особи та її освіти,

4

5

ТЕСТУВАННЯ

Повторення граматичного матеріалу;

Узагальнення лексичного матеріалу

 

2

6

Місто порівняння, обґрунтування, опис життя в мегаполісі, міський транспорт, Висловлювання преференцій, слова на позначення просторових відносин;

Ступені порівняння прикметників;

Повторення: Способи творення та вживання прислівників, форми місцевого відмінка однини та множини;

Життя в мегаполісі, архітектура, магазини, установи, торгово-послугові пункти, розваги; слова на позначення просторових відносин;

Висловлювати преференції, порівняти життя в мегаполісі та малому містечку, складати ситуативні діалоги, описати місто; вираження аргументації;

4

7

Село та природа порівняння, обґрунтування, переконяння, опис життя в селі, його переваги та недоліки, опис довколишнього середовища;

Ступені порівняння прислівників, синтаксис прислівників;

Опис життя в селі, природа, сільське господарство: тварини, рослини, техніка, екологія;

Обґрунтувати свій вибір, преференції, описати переваги та недоліки сільського життя, бесіда про екологію;

4

8

Міжлюдські відносини - жінка та чоловік, висловлювання побажань, сподівнь, очікувань, сімейні відносини та зобов'язання;

Речення із сполучником żeby та że;

Родина, подружжя, розлучення, любов, ревнощі, почуття;

Розповідати про емоції та почуття, висловити побажання, очікування, аналіз статистичних даних, написати оголошення для служби знайомств, розказати про проблеми в сім'ї;

4

9

Дружба вираження ймовірності, умовності, емоційні взаємини між людьми, повторення: висловлювання бажання, пропозиції, прохання, симпатії та антипатії, слова на позначення просторових відносин;

Синтаксис: умовне речення, синтаксис дієслів, давальний однини та множини, відміна займенника się, відміна іменника przyjaciel повторення: обставина місця, умовний спосіб;

Дружба, міжлюдські відносини;

Вираження ймовірності, умовності, прохання, бажання, розказати про своїх друзів, взаємини, довіру, описати особу, бесіда на тему "Що таке дружба?"

4

10

ТЕСТУВАННЯ

Повторення граматичного матеріалу;

Узагальнення лексичного матеріалу;

 

2

11

Побутова техніка, речі, їх призначення і мета використання, покупки, реклама, минуле і майбутнє, повторення: вираження прохання, питання;

Безособова форма дієслів, віддієслівні іменники, вид дієслова;

Побутова техніка, обладнання;

Описати домашнє обладнання, розказати про призначення різних речей, реклама, переказати текст;

4

12

Техніка і винаходи, вираження задоволення, незадоволення; Формулювання скарги, рекламації, Опис винаходів, відкрить, їх використання у повсякденному житті;

Творення пасивних дієприкметників, творення і вживання пасивної сторони;

Винахід, відкриття, використання сучасої техніки у повсякденному житті;

Описати прилади, знаряддя, винаходи та їхнє призначення, висловити вдоволення і невдоволення, діалог у торгово-послуговому пункті, формулювання припущення Co by było, gdyby...

4

13

Самопочуття, вираження позитивних і негативних почуттів, питання про самопочуття, повторення: здоров'я, поради;

Наказовий спосіб, вживання виду в наказовому способі, займенники в давальному, повторення: вид дієслів;

Здоров'я, здоровий спосіб життя, самопочуття;

Порадити, відрадити, розказати про стан здоров'я, про здоровий спосіб життя;

4

14

Туризм, різні форми проведення часу, подорожі, розташування предметів у просторі

прийменникові сполучення у ролі обставини місця, наказовий спосіб, прийменники в обставинах місця;

туризм, подорожі, транспорт, дозвілля

розказати про розташування предметів у просторі, представити переваги та недоліки різних форм проведення вільного часу, написати листа,

4

15

ТЕСТУВАННЯ

Повторення граматичного матеріалу;

Узагальнення лексичного матеріалу

 

2

16

Свята, традиції, святкування, побажання, вітання, вираження жалю, співчуття, радості;

Складносурядне і складнопідрядне речення з підрядними обставинами; Повторення: безособова форма дієслова, сполучники у складних реченнях;

Державні та релігійні свята, сімейні відносини;

Розказати про свята, обряди, родинні традиції, привітати зі святом, висловити побажання, співчуття, жаль, радість, написати святкову листівку;

4

17

Інтернет, його функція та роль у нашому житті, комп'ютерна техніка, вираження здивування, окреслення мети та призначення;

Підрядні обставинні речення мети, підрядні означальні речення, питальні займенники, повторення: віддієслівні іменники;

Інтернет, комп'ютерна, електронна техніка, елементи розмовної мови;

Бесіда про функції Інтернету, роль Інтернету в житті людини, висловити здивування, заохотити до купівлі;

4

18

Преса та література, вираження смаків, уподобань, вираження протесту, рецензія на книжку, статтю, дискусія;

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними;

Література, книжки, преса;

Розказати про свої уподобання, виразити протест, бесіда про книжки та пресу, написати рецензію на книжку, статтю;

4

19

Кіно, телебачення, цитування осіб, бесіда про роль телебачення та кіна в сучасному світі, рецензія на фільм, пропозиції проведення часу, арґументування, обґрунтування;

ФІЛЬМ польською мовою

Непряма мова;

Кіно, телебачення, дозвілля;

Висловити власну думку, бесіда на тему фільму, телебачення, роль ЗМІ у сучасному світі, зацитувати думку інших осіб, написати рецензію на фільм;

4

20

ЗАВЕРШАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ

Повторення граматичного матеріалу;

Узагальнення лексичного матеріалу;

 

2

 

ВСЬОГО

72

 

 

On-line заявка

Форма навчання

Очна

Термін навчання

72 академічні години

Місце навчання

Навчання проводиться у приміщенні НМК «Інститут післядипломної  освіти» за адресою:
м. Київ, пр. Перемоги,37, корпус 1, енергокрило, офіс 40.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма рахунку надсилається слухачеві  на електронну адресу або надається очно.

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна:

e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна :

e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Керівник відділення підвищення кваліфікації:

Івченко Марина Ісааківна :

e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

(044) 204-99-63, (044) 204-99-65