Головна сторінка     |     Про нас     |     On-line заявка     |     Координати

Тренінги та семінари

Програма «Застосування MathCAD в інженерних розрахунках»

Мета семінару: формування у слухачів знань та навичок в галузі використання MathCAD для проведення різноманітних математичних, інженерних, статистичних та науково-дослідних розрахунків.

Основні завдання:

Засвоїти знання і отримати навички в галузі застосування MathCAD в математичних, інженерних, статистичних та науково-дослідних розрахунках.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Семінар призначений для усіх, хто бажає навчитися використовувати пакет MathCAD для проведення різноманітних математичних, інженерних, статистичних та науково-дослідних розрахунків.

Програма семінару

Теми занять

Кількість годин

1

Елементарні розрахунки та побудова графіків.

2

2

Рішення рівнянь з однією змінною та знаходження екстремумів.

2

3

Рішення лінійних, нелінійних рівнянь та нерівностей.

2

4

Рішення задач оптимізації.

2

5

Диференційне та інтегральне числення.

2

6

Диференційні рівняння, інтерполяція та екстраполяція.

2

7

Апроксимація та регресія.

2

8

Статистичні розрахунки та двомірна поліноміальна регресія.

2

 

Разом:

16

On-line заявки

Заявка від організаціїПерсональна заявка на навчання

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1