Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Тренінги та семінари

Програма «Інформаційні технології на допомогу перекладачеві»

Мета семінару: ознайомити з можливостями сучасних ІКТ щодо технологічної підтримки роботи перекладача, навчити працювати з відповідним сучасним програмним забезпеченням.

Основні завдання:

  • поглибити теоретичні знання про основні електронні формати документів, типи ресурсів Інтернет та їх особливості, можливості ІКТ для автоматизації процесів перекладу, класифікацію відповідних програмних засобів, особливості та межі їх використання;
  • здобути та вдосконалити навички роботи з документами в різних електронних форматах, пошуку необхідних інформаційних та інструментальних ресурсів в мережі Інтернет, роботи з програмними засобами для вирішення фахових задач, пов'язаних з письмовим перекладом.

Цільова аудиторія: перекладачі, менеджери проектів бюро перекладів, викладачі та студентів старших курсів факультетів філології та перекладу, всі фахівці, чия професійна діяльність пов'язана з письмовим перекладом.

Практична корисність: знання можливостей ІКТ та впевненні навички з їх використання дозволять розширити вашу присутність на міжнародному ринку перекладів, раціонально організувати роботу перекладача/групи перекладачів, підвищити продуктивність праці перекладача, підвищити якість перекладу.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

  • знати правила техніки безпеки при роботі з ПК,
  • мати базові практичні навички роботи в середовищі Windows;
  • мати базові знання про Інтернет та електронну пошту та базові навички роботи з ними;
  • вміти працювати в програмі Word на рівні впевненого користувача;
  • вміти працювати в програмі Excel на базовому рівні;
  • вміти працювати в програмі PowerPoint на базовому рівні.

Програма семінару

№ п/п

Теми занять

Години

1

Найпоширеніші електронні формати документів.

Робота з програмами пакету MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

4

2

Найпоширеніші електронні формати документів.

Формат pdf. Його особливості. Засоби для конвертації в текстові формати.

2

3

Використання ресурсів Інтернет в практичній роботі перекладача.

Прийоми ефективної роботи, можливості і обмеження. Питання безпеки.

2

4

Загальний огляд інструментальних засобів для автоматизації праці перекладача.

Електронні словники. Системи на основі ТМ (Translation Memory). Системи МТ (Machine Translation).

2

5

Переклад з використанням системи WordFast*. Інсталяція програми. Підготовка до першого сеансу перекладу. Керування сегментацією.

2

6

Переклад з використанням системи WordFast*. Робота з накопичувачем перекладів.

2

7

Переклад з використанням системи WordFast*. Використання засобів для керування термінологією.

2

 


Всього:

16 год.

*За домовленістю можливе вивчення іншої системи ТМ

 

On-line заявка

Форма навчання

Очна

Місце навчання

Навчання проводиться у приміщенні НМК «Інститут післядипломної  освіти» за адресою:
м. Київ, пр. Перемоги,37, корпус 1, енергокрило, офіс 40.

Умови вступу

Для вступу на навчання необхідно:

  • заповнити заявку on-line або очно;
  • оплатити навчання згідно рахунку.

Форма рахунку надсилається слухачеві  на електронну адресу або надається очно.

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Логінова Світлана Володимирівна:

e-mail: lana@ipo.kpi.ua

Гущіна Людмила Олексіївна :

e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Додаткова адреса для електронного листування: e-mail: pkv.ipo.kpi@gmail.com

Керівник відділення підвищення кваліфікації:

Івченко Марина Ісааківна :

e-mail: mi@ipo.kpi.ua

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1

(044) 204-99-63, (044) 204-99-65