Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма
«Вебінари та Google інструменти для навчальної діяльності»

Мета курсу: отримати знання та навички з використання сучасних веб- технологій та інструментів online семінарів (вебінарів) та Google-сервісів для викладацької діяльності

Основні завдання:

  • Засвоїти базові теоретичні відомості про технологію вебінарів, вимоги до технічного оснащення, методичні основи проведення вебінарів.
  • Здобути навички – планування, підготовки та проведення навчальних вебінарів.
  • Вивчити базовий функціонал середовищ проведення вебінарів та Google інструментів.
  • Опанувати методику використання вебінарів та Google інструментів, як середовища підтримки дистанційного навчання та елемент електронної підтримки очних форм навчання та створення бібліотеки записів вебінарів.
  • Розробити персональний план застосування вебінарів та Google інструментів у своїй професійній діяльності.
  • Виконати випускну практичну курсову роботу

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Мати досвід навчальної діяльності, вміти працювати у середовищі Інтернет, вміти використовувати електронну пошту

Аудиторні заняття


п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичне заняття

Залік

1.

Вступ. Огляд курсу. Постановка завдань

4

2

2

 

2.

Інформаційно-освітнє середовище викладача. Компоненти персонального ІОС викладача. Серсвіси Google Apps for education для навчальних закладів.

4

2

2

 

3.

Електронна пошта Gmall. Інтерфейс електронної пошти. Основні операції з поштою. Налаштування користувача в Gmall

4

2

2

 

4.

Диск Google. Документи Googlе. Створення та редагування текстових документів. Освітні рішення на основі текстових документів Google.

4

2

2

 

5.

Вебінар. Сутність вебінару, як форми проведення навчання. Планування та підготовка вебінару. Визначення необхідних матеріалів. Заходи до початку вебінару

4

2

2

6.

Підготовка матеріалів до вебінару

4

2

2

 

7.

Методика використання вебінарів у навчальному процесі: лекція, семінар, консультація, дистанційний курс, проектна робота, конференція

4

2

2

8.

Засоби електронної комунікації та взаємодії. Засоби оповіщення і зворотного зв'язку. Календар Google. Розподіл ресурсів на основі календаря Google

4

2

2

 

9.

Розроблення методики проведення вебінару

4

2

2

10.

Система управління організації і проведення вебінарів. Налаштування технічних засобів (аудіо, відео). Запис вебінару. Youtube, як середовище проведення вебінарів та відеозустрічей.

4

2

2

 

11.

Аналіз типових проблем та помилок в організації та проведенні вебінарів

4

2

2

12.

Заходи після проведення вебінару. Огляд платформ та систем проведення вебінарів

4

2

2

 

13.

Залік

4

 

 

4

Всього:

52

28

20

4

Консультації та випускна робота


п/п

Тема

Розподіл часу

1.

Робота з Googlе інструментами: пошта, диск, документи

8

2.

Середовища для проведення вебінарів, налаштування технічних засобів проведення вебінару

4

3.

Підготовка матеріалів до вебінару

4

4.

Практика проведення вебінарів

4

Всього:

28

Самостійна робота


п/п

Завдання

Розподіл часу

1.

Налаштування персонального Google середовища викладача

6

2.

Розроблення плану вебінару

8

3.

Розроблення презентації та інших навчальних матеріалів до вебінару

6

4.

Розроблення плану вебінару Проведення навчального вебінару та збереження його запису

6

5.

Аналіз результатів вебінару віртуальною комісією

6

6.

Підготовка звіту та захист роботи

6

Всього:

36

Загальна кількість кредитів ЕСTS/ годин

3/108

 

 

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1