Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Створення і використання веб - ресурсів навчальної дисципліни

Мета курсу - Розширення системи знань та підвищення компетенції викладачів в області ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в навчальної діяльності шляхом створення і використання інформаційних ресурсів навчальних дисциплін.

Основні завдання:

 • Засвоїти теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку нових освітніх технологій; функціональних можливостей та практичних аспектів використання ІКТ у навчальній діяльності; базових засад створення та використання інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу (зокрема таких, як дистанційні курси, комунікаційні середовища, системи тестування, лабораторні роботи).
 • Здобути навички:
 • використання існуючих інформаційно-комунікаційних засобів та технологій у викладацькій діяльності;
 • створення інформаційних ресурсів підтримки навчального процесу та їх використання;
 • самостійної роботи з інструментами, засобами і середовищами з метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни;
 • компонування елементів інформаційного ресурсу за розділами і темами навчальної дисципліни.
 • Виконати випускну роботу:створення фрагменту власного інформаційного ресурсу для навчальної дисципліни.

Вимоги до рівня підготовки слухача: курс орієнтований на навчання слухачів, що мають достатній досвід роботи з комп'ютером та бажають використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення навчальної дисципліни інформаційними ресурсами.

Для навчання за курсом слухач повинен вміти:

 • виконувати операції з файлами;
 • створювати, редагувати, форматувати тексти у редакторі MS Word;
 • працювати на початковому рівні у програмі MS PowerPoint;
 • працювати на початковому рівні у програмі MS Excel;
 • працювати у середовищі Інтернет;
 • використовувати електронну пошту;
 • мати персональну поштову скриньку.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Вступ. Структура та загальні задачі курсу.
Використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Види навчальних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Методичні, педагогічні та організаційні аспекти.

4

3

 

1

2

Інформаційні ресурси. Використання існуючих інформаційних ресурсів для забезпечення навчальної дисципліни.
Бібліотеки, словники, енциклопедії, глосарії. Ресурси навчальних закладів. Пошук й моніторинг інформації. Побудова каталогу посилань.

2

1

1

 

3

Текстові електронні навчальні матеріали. Основні принципи побудови, типова структура, технічні вимоги, методика використання.

2

1

1

 

4

Дистанційні курси. Забезпечення дистанційної форми навчання для викладання дисципліни.
Функціональні та педагогічні можливості використання. Елементи системи дистанційного навчання. Структура, логіка і послідовність подій у системі дистанційного навчання для викладача і студента. Підготовка матеріалів.

6

2

4

 

5

Тестування. Основні поняття. Специфікація тесту. Формати тестових завдань. Організація та проведення тестування. Оброблення результатів тестування.

4

1

3

 

6

Огляд інших засобів і інструментів IT, які використовуються в освітній діяльності.

2

1

1

 

7

Web-сайт викладача. Простіші шляхи створення та використання.

4

2

2

 

8

Засоби і середовища навчальної комунікації та колективної роботи.

8

2

6

 

9

Практичний досвід використання IKT в навчальному процесі. Успішні проекти впровадження дистанційного навчання в навчальний процес.

4

3

 

1

Всього:

36

 

 

 

Консультації, випускна робота

Розроблення фрагменту власного інформаційного ресурсу

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1.

Консультації. Підготовка та захист курсової роботи.

36

Загальна кількість годин:

72

Примітка: За бажанням слухача, створені інформаційні ресурси можуть бути розташовані на єдиному сайті інформаційних ресурсів НТУУ «КПІ». Ці інформаційні ресурси в подальшому можуть використовуватись слухачем у своїй навчальній діяльності. За слухачем зберігається право адмініструвати (змінювати, доповнювати, розробляти нові) свої матеріали, та реєструвати студентів на їх використання.

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1