Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Міські підземні та спеціальні споруди: розрахунок та проектування міських підземних споруд мілкого закладення»

Мета курсу - формування у слухачів знань та навичок із застосування інструментів управління проектними та будівельними роботами з використання сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду будівництва міських підземних і спеціальних споруд, а також надання знань щодо проектувальних та будівельних робіт при зведенні підземних споруд в складних гірничо-геологічних умовах.

Основні завдання -

  • засвоєння знань з розробки та проектування підземних споруд, організації та технології будівництва, складання технічної документації та управління при проектуванні підземних споруд;
  • здобуття навичок з розробки та обґрунтування концепції проектування міських підземних та спеціальних споруд;
  • отримання навичок з узгодження варіантів форми і параметрів перетину міських підземних та спеціальних споруд з ґрунтовими умовами, а також вміння з оцінювання ефективності прийнятих рішень;
  • здобуття навичок використання нормативних документів для розрахунку і проектування міських підземних та спеціальних споруд;
  • зробити інженерні вишукування для отримання даних відносно розрахунку і проектування підземних та спеціальних споруд мілкого закладання;
  • вивчити способи проектування міських та спеціальних підземних споруд в особливих ґрунтових умовах.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для керівників та менеджерів проектних і будівельних організацій, а також для спеціалістів в галузі будівництва, що бажають отримати знання та навички з виконання проектних і будівельних робіт на будівництві міських та спеціальних підземних споруд.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

1

Цілі та завдання курсу «Розрахунок та проектування міських підземних та спеціальних споруд мілкого закладення».

2

2

 

2

Класифікації  та вибір раціональної форми  поперечного перерізу підземних споруд мілкого закладання.

4

4

 

3

Обґрунтування прийнятих конструктивних рішень міських підземних та спеціальних споруд мілкого закладення.

2

2

 

4

Оцінка інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівельних майданчиків.

6

2

4

5

Визначення та призначення попередніх параметрів розташування споруди згідно геологічних умов з врахуванням умовного розрахункового опору ґрунту.

2

1

1

6

Визначення горизонтальних та вертикальних тисків, внутрішніх зусиль для підземних споруд мілкого закладання.

14

5

9

7

Технічні характеристики бетонів та арматури для підземних споруд.

6

1

5

8

Розрахунок підземних споруд мілкого закладення на осідання .

6

2

3

9

Розрахунок і проектування підземних споруд мілкого закладання із збірних залізобетонних елементів завантаження.

4

2

2

10

Розрахунок ребристих панелей перекриття із попередньо напруженого залізобетону.

10

2

6

Всього:

56

28

28

Самостійна робота, консультації, випускна робота

 

№ п/п

Теми занять

Кількість годин

1

Самостійна робота, консультації, виконання курсового проекту.

56

 

Всього:

56

 

Загальна кількість годин:

112

 

 

 

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1