Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» оголошує набір груп підвищення кваліфікації  за наступними напрямами та програмами:

 

По закінченню курсів слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікаціі  державного зразка, або сертифікат.

Програми курсів підвищення кваліфікації

«БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

А) Оцінювання захищеності інформації, виявлення закладних пристроїв:

 • захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності від витоку акустичним та віброакустичним каналами та за рахунок несанкціонованого використання закладних пристроїв;
 • захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах від витоку за рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наведень;
 • організація та забезпечення технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • організація, забезпечення та контроль ефективності захисту об’єктів  від технічних розвідок;
 • організація захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • організація технічного  захисту інформації на об’єктах  інформаційної діяльності.

Б) Захист конфіденційної інформації в ІТС:

 • системи управління інформаційною безпекою
 • захист конфіденційної інформації на об’єкті інформаційної діяльності  та в інформаційно-телекомунікаційних системах від несанкціонованого доступу та витоку технічними каналами.

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» ТА «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

 • віртуальні корпоративні мережі в публічних ІР-мережах (системах);
 • побудова сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • мережеві та транспортні технології телекомунікаційних мереж;
 • електромагнітна сумісність радіозасобів спеціального призначення;
 • основи мережевих технологій;
 • технології та мережі радіо доступу;
 • основи маршрутизації та комутації;
 • безпроводові мережі;
 • адміністративне керування радіочастотним ресурсом;
 • моніторинг та управління інформаційно-телекомунікаційними системами та мережами.

Навчання передбачає формування у слухачів знань та вмінь згідно з  Кваліфікаційним довідником професій, пов’язаних з виконанням функцій захисту інформації.

Навчання  проводяться на протязі 80 академічних годин.  Режим проведення занять – денний, з відривом від виробництва. Можливо проведення занять за очно-дистанційною формою. В межах навчальних годин програма може бути скорегована.

Модель очно-дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації в Інституті Спецзв’язку НТУУ «КПІ»

Етапи

Форма навчання

Завдання етапу

Зміст етапу

Настановчі заняття

очна
(5 – 30 днів)

 

 • ознайомлення слухачів з організацією, по-рядком та змістом підвищення кваліфікації;
 • проведення занять настановного характеру для інформаційного та методичного забезпе-чення самостійної роботи слухачів;
 • інформування слухачів про основні напрями державної політики в сфері захисту інформації, ознайомлення з передовим досвідом.

 

 

 • реєстрація
 • слухачів;
  вхідне тестування;
 • настановне заняття;
 • аудиторні заняття;
 • спецкурси за вибором;
 • консультації

 

Дистанційне навчання

до 4-х місяців

 

 

 • якісне забезпечення та супровід самос-тійної роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання.

 

 

 • керована самостійна робота слухачів;
 • консультації;
 • виконання випускної творчої роботи (проекту)

 

Підсумкові (залікові) заняття

очна
(5 – 10 днів)

 

 • систематизація знань та вмінь слухачів;
 • оцінювання індивідуальної успішності навчання слухачів;
 • виявлення ступеня задоволення  слухачів результатами підвищення кваліфікації.

 

 

 • навчальні заняття;
 • конференція з обміну досвідом;
 • консультації;
 • вихідне тестування;
 • захист випускної творчої роботи (проекту);
 • анкетування

 

Очно-дистанційна форма підвищення кваліфікації дає можливість значно збільшити тривалість підвищення кваліфікації без відриву слухачів від виконання професійних обов'язків, підвищити якість їх самостійної роботи, розвивати інформаційну культуру слухачів шляхом широкого застосування у навчанні сучасних інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних технологій.

По закінченню курсів слухачам видається свідоцтво (сертифікат) державного зразка.

Вартість навчання одного слухача становить 1800–2500 грн.

При замовленні підготовки групи слухачів – ціна договірна.

Навчання проводиться за адресою:

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1

Тел./факс: (044) 281-58-54

Моб. 067 321 74 90

Черговий по інституту: 255-08-99 (364)

 

Підвищення кваліфікації може проводитися за державним замовленням (щорічно формується органами державної влади) або договором.

По закінченню курсів слухачам видається
свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Форма навчання

Денна з відривом від виробництва
Можливо проведення занять за очно-дистанційною формою
Навчання  проводяться на протязі 80 академічних годин.

КОНТАКТИ

Адреса: 01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1
Телефони для довiдок(044) 255 08 99;
Тел./факс: (044) 281 58 54
Черговий по інституту: 255 08 99 (364)