Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Основи управління проектами

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних  положень з основ управління проектами, формування практичних навичок управління проектів з використання  міжнародних стандартів проектного управління.

засвоїти сутність системного підходу до управління проектами, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби проектного управління.

здобути навички:

 • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
 • оцінки ефективності та ризиків проекту;
 • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
 • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
 • підбору виконавців проекту;
 • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
 • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
 • визначення напрямів використання продукту проекту
 • використання інформаційних технологій для здійснення управління проектом.

виконати:

 • практичні групові завдання;
 • випускну роботу з розробки проекту, використовуючи  MS Project

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для керівників та менеджерів проектів, підприємців, банківських робітників, робітників місцевих адміністрацій, а також для тих, хто має намір отримати знання по управлінню проектами.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Управління проектами. Введення в курс. Структура занять. Зв'язок з іншими дисциплінами. Стандарти управління проектами. Системи міжнародної сертифікації.

1

1

 

 

2

Визначення проекту, програми, портфеля. Зв'язок між ними і продуктом проекту. Життєві цикли продуктів та пов'язаних з ними проектів.

1

1

 

 

3

Рольова модель проектної команди Міжнародної асоціації управління проектами. Ролі проектних менеджерів залежно від розв'язуваних ними завдань

2

2

 

 

4

Області компетенції професійних проектних менеджерів відповідно до міжнародних вимог до компетенції проектних менеджерів.

2

2

 

 

5

Групи процесів управління згідно Керівництву до зведення знань з управління проектами (PMBOK PMI).

4

2

2

 

6

Області знань згідно Керівництву до зведення знань з управління проектами (PMBOK PMI).

4

2

2

 

7

Управління інтеграцією проекту. Старт проекту. Статут проекту. Управління змінами.

4

2

2

 

8

Управління змістом проекту. Аналіз зацікавлених сторін проекту. Структура результатів проекту.

4

2

2

 

9

Управління змістом проекту. Структура робіт проекту. Глосарій проекту.

2

2

 

 

10

Керування строками реалізації проекту. Послідовність робіт проекту.  Загальна тривалість робіт проекту. Структури проекту

4

2

2

 

11

Керування строками реалізації проекту. Мережевий графік проекту. Критичний шлях проекту. Комунікація.

4

2

2

 

12

Проектний ризик та можливості. Якість. Контроль
та звітність.

4

2

2

 

13

Ресурси проекту. Управління вартістю проекту. Формування бюджету проекту.

4

2

2

 

14

Використання програмного забезпечення для управління проектами.

8

 

 

8

 

Разом:

48

24

16

8

Самостійна робота. Консультації. Випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Розробка проекту, використовуючи  MS Project

24

 

Разом

24

 

Загальна кількість годин:

72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1