Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Новітні комп'ютеризовані технології переробки пластмас»

Мета курсу - формування у слухачів знань з новітніх технологій переробки композиційних полімерних матеріалів (КПМ).

Основні завдання -

  • Засвоєння знань з новітніх технологій (екструзійних, литтєвих, роздувних, термоформувальних, пресових) переробки композиційних полімерних матеріалів у вироби та вивчення їх особливостей.
  • Адаптація до сучасного комп'ютеризованого устаткування, визначення фактору людини в сучасних технологіях.
  • Здобуття навичок у розробці технологічних регламентів (ТР) комп'ютеризованих процесів виробництва виробів.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для головних технологів підприємств, керівників виробництв, начальників цехів, змін, інженерів-технологів.

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні

1

Сутність новітніх комп'ютеризованих технологій переробки КПМ

2

2

 

2

Класифікація і агрегатизація  процесів

4

4

 

3

Екструзійні технології

12

8

4

4

Литтєві технології

10

6

4

5

Роздувні технології

4

2

2

6

Термоформувальні технології

4

2

2

7.

Пресові технології

4

4

 

8.

Технології орієнтування полімерів, їх спінювання, зшивання

18

12

6

9.

Фактор людини і комп'ютеризація технологічних процесів

6

4

2

10.

Периферійне обладнання, його взаємодія

8

6

2

 

Всього кількість годин аудиторних занять:

72

50

22

Самостійна робота. Консультації. Випускова робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Розроблення проекту технологічного регламенту виробництва двоосноорієнтованих плівок

30

2

Самостійна робота з літературою. Виконання домашніх контрольних робіт.

30

3

Підготовка випускної роботи

12

 

Всього:

72

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота): 144

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1