Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма «Сучасні технології виробництва склофібробетонних виробів та конструкцій та їх  використання  в будівництві»

Мета курсу - формування у слухачів теоретичних та практичних навичок з технології виробництва композиційних матеріалів на основі склофібробетонних виробів.

Основні завдання - Ознайомлення слухачів:

  • з історією розвитку виробництва будівельних композиційних матеріалів із склофібробетонів (СФБ), станом розвитку наукових вітчизняних і світових досліджень в області технологій виробництва та використання композиційних матеріалів і виробів з СФБ.
  • з діючою нормативно-технічною базою, що використовується при проектуванні та застосуванні виробів і конструкцій з  склофібробетонів, а також вимогами  до матеріалів, які використовуються для виготовлення СФБ;
  • з сучасною технологією виробництва виробів та конструкцій з використанням СФБ, методикою визначення складу склофібробетонних сумішей та методами контролю якості виробництва СФБ.
  • Здобути навички:
  • в області визначення техніко-економічних показників використання виробів з СФБ;
  • розробці технологічних регламентів виробництва виробів з використанням СФБ та проектів технічних умов на конкретні види продукції з використанням СФБ.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначений для керівників та інженерно-технічних працівників промислових та проектних організацій, чия діяльність пов'язана з виробництвом композиційних будівельних матеріалів

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

1.

Основні поняття, властивості та галузі застосування склофібробетону (СФБ)

4

4

 

2.

Основні характеристики фізико-механічних властивостей  виробів з СФБ

4

4

 

3.

Вимоги до матеріалів, які використовуються для виготовлення СФБ

6

4

2

4.

Технології виробництва СФБ

4

2

2

5.

Обладнання, що використовується для виробництва СФБ

4

4

 

6.

Особливості проектування виробів та конструкцій з використанням СФБ

6

6

 

7.

Методика визначення складу склофібробетонних сумішей

8

4

4

8.

Контроль якості виробництва СФБ

4

2

2

9.

Визначання основних властивостей виробів з СФБ та методи досліджень

6

4

2

10.

Довговічність виробів з СФБ. Процеси корозії скловолокна та методи їх зменшення

8

4

4

11.

Вітчизняний та закордонний досвід використання СФБ в житловому, громадському та спеціальних видах будівництва

8

2

6

Виїзне  заняття

12.

Техніко-економічні показники використання виробів з СФБ

6

2

4

13.

Захист випускної роботи

4

 

 

Всього:

72

42

26

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Тема занять

Розподіл часу

1

Розроблення проекту технологічного регламенту виготовлення СФБ виробів та конструкцій

32

2

Розроблення проекту технічних умов на вироби з СФБ

40

 

Всього

72

Загальна кількість годин (аудиторних та самостійна робота): 144

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1