Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Система комп'ютерного моделювання MATLAB

Мета курсу - навчити технології практичного використання системи комп'ютерного моделювання MATLAB для проведення математичних обчислень, обробки даних, візуалізації результатів та розроблення обчислювальних програм.

Основні завдання - засвоїти принципи і методи роботи у середовищі MATLAB, використання математичних засобів MATLAB, засобів графічного представлення даних і створення звіту за результатами сесії MATLAB, розробки обчислювальних програм на мові MATLAB.

Здобути навички - роботи у середовищі MATLAB, застосування апарату математичного аналізу і статистики MATLAB, документування отримуваних результатів  у форматі Microsoft Officе, розроблення програм для розв'язання обчислювальних задач и графічного представлення даних.

Виконати випускну роботу, яка включає:

 • Розроблення специфікації обчислювальної програми і алгоритму розв'язання завдання.
 • Кодування обчислювальної програми у відповідності до специфікації і алгоритму.
 • Формування зовнішніх файлів відповідно до специфікації та уведення вхідних даних для  обчислювальної програми.
 • Тестування та налагодження програми.
 • Проведення аналізу даних і розв'язання. диференційного рівняння як результату роботи програми за вхідними даними програми у відповідності до завдання.
 • Оформлення результатів у електронний звіт та надання його на перевірку викладачеві.

Склад звіту:

 • Специфікація обчислювальної програми та алгоритм розв'язання завдання (MS Word)
 • Вхідні дані та текст обчислювальної програми
 • Результати тестування програми
 • Результати аналізу вхідних даних та результати розв'язання диференційного рівняння
 • Висновки по роботі.

Вимоги до рівня підготовки слухача.

Слухач повинен вміти:

 • Працювати у середовищі Microsoft Windows
 • Створювати та редагувати тексти у редакторі MS Word
 • Працювати у середовищі Internet
 • Використовувати електронну пошту
 • Мати персональну поштову скриньку

Розподіл часу

Теоретична частина

№ п/п

Теми занять
1.

Загальні положення. Принципи і методи роботи в середовищі комп'ютерного моделювання MATLAB. Робочий стіл MATLAB.

4

2

2

0

2.

Файлова система MATLAB. Робочий простір, шлях пошуку, файлові операції, імпорт і експорт даних.

4

2

2

0

3.

Командні файли (М-файли). Системи управління джерел файлів. Використання книжки для нотаток.

4

2

2

0

4.

Математика MATLAB. Матриці і лінійна алгебра в MATLAB, функції лінійної алгебри. Поліноми і інтерполювання.

6

2

2

2

5.

Математика MATLAB. Аналіз даних і статистика.

4

2

2

0

6.

Функції від функцій. Диференційні рівняння.

4

2

2

0

7.

Програмування М-файлів і типи даних.

10

4

4

2

Всього:

 

36

16

4

4

Практична частина

Розроблення обчислювальної програми

(аналіз даних і розв'язання диференційного рівняння)

п/п

Теми занять/завдання

Розподіл часу

1.

Розроблення специфікації і проектування обчислювальної програми. ЗАВДАННЯ. Розробити у письмовому вигляді (Word)  специфікацію обчислювальної програми і алгоритм розв'язання відповідно до завдання.

8

2.

Кодування обчислювальної програми. ЗАВДАННЯ. Записати обчислювальну програму аналізу даних і розв'язання диференційного рівняння в М-файлі у відповідності до специфікації і алгоритму.

12

3.

Формування зовнішніх файлів.  ЗАВДАННЯ. Сформувати зовнішні файли і відповідно до специфікації ввести вхідні дані для  обчислювальної програми.

2

4.

Тестування програми.  ЗАВДАННЯ. Провести тестування та отладку програми. Усунути виявлені під час тестування помилки та встановити відповідає чи ні розроблена програма вимогам специфікації.

4

5.

Проведення аналізу даних і розв'язання диференційного рівняння.  ЗАВДАННЯ. Провести аналіз даних і розв'язати диференційне рівняння як результат роботи програми за вхідними даними програми у відповідності до завдання.

2

6.

Оформлення та аналіз результатів. ЗАВДАННЯ. Представити результати виконання обчислювальної програми у форматі Word. Проаналізувати отримані результати. Оформити звіт з курсової роботи (в електронному вигляді)  з наступними розділами: Титул, специфікація обчислювальної програми та алгоритм розв'язання завдання, вхідні дані та текст обчислювальної програми, результати тестування програми, результати аналізу вхідних даних та результати розв'язання диференційного рівняння, висновки по роботі.

6

7.

Захист курсової роботи в очній формі.

2

 

Всього:

36

Загальна кількість годин (теоретична та практична частина)      72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1