Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Управління міжнародними проектами

Мета курсу: Надання теоретичних та нормативно-методичних положень з основ управління міжнародними проектами, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання міжнародних стандартів проектного управління.

Основні завдання:

 • засвоїти сутність системного підходу до управління проектами, а також знати і вміти використовувати на практиці основні методи та засоби проектного управління;
 • здобути навички:
 • розробки та обґрунтовування концепції проекту;
 • оцінки ефективності та ризиків проекту;
 • планування усіх фаз життєвого циклу проекту;
 • розробки кошторису витрат та бюджету проекту;
 • підбору виконавців проекту;
 • організація управління матеріально-технічним забезпеченням проекту;
 • застосування інструментів системного управління якістю продукту проекту;
 • визначення напрямів використання продукту проекту.
 • використання інформаційних технологій для здійснення управління проектом;
 • використання інформаційних технологій та комунікацій для пошуку інформації про міжнародні програми і гранти у освітянській та науково-технічній сферах;
 • підготовки та подання проектних пропозицій до міжнародних освітянських та науково-технічних програм.
 • виконати випускну роботу, яка включає:
 • практичні групові завдання;
 • самостійну роботу з підготовки та розміщення інформації про проект на сайті 7-ї Рамкової Програми ЄС.

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для керівників та менеджерів проектів, підприємців, банківських робітників, робітників місцевих адміністрацій, а також для тих, хто має намір отримати знання по управлінню міжнародними проектами..

ПРОЕКТИ РАМКОВИХ ПРОГРАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
«Управління міжнародними проектами»

Аудиторні заняття

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

1

Введення в курс. Структура занять. Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень. Діюча система міжнародних донорських організацій.

2

2

 

2

Білатеральні проекти науково-технологічного співробітництва.

2

2

 

3

Європейські освітянські програми: ТЕМПУС, Еразмус Мундус

2

2

 

4

Рамкові Програми науково-технологічного розвитку Європейського Союзу. Практика роботи із сайтом 7РП Європейської Комісії.

6

4

2

5

Діяльність Українського науково-технологічного центру (STCU).

2

2

 

6

Програми академічної мобільності: Fulbright, DAAD та ін.

2

2

 

7

Розробка проектної ідеї. Розміщення профілю на: http://cordіs.europa.eu/fp7/partners_en.html. Пошук партнерів через бази даних: http://www.іdeal-іst.net/, http://www.іstok-ru.eu.

4

2

2

8

Заявка на грант: підготовка і складання

6

2

4

9

Процедура подання заявки. Експертна оцінка. Правові аспекти виконання міжнародних проектів в Україні

4

2

2

10

Стандарти проектного менеджменту. Знайомство з компетенціями проектних менеджерів.

2

2

 

11

Успішність управління проектами. Зацікавлені сторони. Вимоги та задачі проекту.

4

2

2

12

Задум проекту та кінцевий продукт. Проектний ризик та можливості. Якість.

6

4

2

13

Структура робіт. Час та фази проекту. Робота команди.

6

4

2

14

Ресурси. Затрати та фінанси. Закупки та контракти.

6

4

2

15

Зміни. Вирішення проблем. Інформація та документація. Контроль та звітність.

6

4

2

16

Комунікації. Запуск проекту . Закриття проекту. Проектні організації

6

4

2

Всього:

66

44

22

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Виконання самостійної роботи з підготовки профілю та розміщення його на сайті http://cordіs.europa.eu/fp7/partners_en.html

6

Всього:

6

Загальна кількість годин:

72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1