Головна сторінка     |     Про нас     |     Координати

Підвищення кваліфікації

Програма курсу

"Розвиток комунікативної компетенції в процесі міжперсональної взаємодії: професійна складова"

Мета курсу - надати теоретичні знання з ключових аспектів ефективної комунікації між людьми та сприяти формуванню умінь та навичок комунікативної компетенції в процесі міжперсональної взаємодії в професійній сфері, під час публічних виступів, а також в особистому житті; стимулювати учасників тренінгового курсу до самостійної роботи над собою в цьому напрямку.

Основні завдання:

 • засвоїти (встановлення та поглиблення контакту, невербальне спілкування, емоційна складова спілкування) та спеціальні (публічні виступи, дискусії, вирішення конфліктних ситуацій тощо) комунікативні навички, структурувати знання з ключових аспектів комунікації та міжперсональної взаємодії;
 • здобути навички:
  • оволодіння техніками встановлення, підтримки, поглиблення контакту в процесі міжперсональної взаємодії;
  • надання значимості власній думці та думці оточуючих;
  • конструктивного ведення діалогу, активного слухання;
  • ставлення пояснюючих запитань як таких, що допомагають побудувати діалог;
  • вибору доцільного виду комунікації в професійні сфері;
  • попередження та подолання конфліктів в професійному середовищі;
  • ефективної взаємодії з аудиторією під час публічного виступу;
  • надання зворотнього зв’язку, висловлення власної думки без оцінки;
  • доцільного використання невербальної комунікації;
  • розпізнавання, вираження власних емоцій в процесі взаємодії з людьми;
  • самоспостереження у формі калібрування та аналізу особистісної лінії поведінки та стилю спілкування з оточуючими, домінуючих каналів сприйняття інформації.
 • виконати:
  • практичні групові та індивідуальні завдання під час тренінгів;
  • домашні завдання за тематиками «Як я взаємодію з оточуючими: самоспостереження», «Мій публічний виступ» (з подальшою презентацією на тренінгу);
  • самостійна робота «Тренінг особистісного розвитку комунікативної компетенції в процесі міжперсональної взаємодії: розвиток та закріплення навичок ефективної комунікації»

Вимоги до рівня підготовки слухача:

Курс призначено для викладачів, менеджерів, соціальних працівників, а також представників різних професійних груп, особливо тих, хто в межах своєї професійної діяльності постійно спілкується з людьми; для тих, хто бажає розвивати та вдосконалювати свою комунікативну компетентність.

Аудиторні заняття

Теми занять

Розподіл часу

Кількість годин

Лекції

Тренінги

 

Блок «Базові принципи міжперсональної взаємодії»

32

7

25

1

Вступ до курсу. Поняття комунікації, її структура, канали, особливості. Поняття міжперсональної взаємодії. Поняття спілкування.

4

1

3

2

Комунікативні навички та техніки (фази контакту: встановлення, підтримка, поглиблення, завершення). Побудова паритетної взаємодії

4

1

3

3

Ведення діалогу: активне слухання та коректне висловлення власної думку. Важливість пауз у спілкування. Міжособистісна дистанція в процесі спілкування. Доцільність та мета компліментів та критики

8

1

7

4

Роль та мета запитань в процесі комунікації. Види запитань.

4

1

3

5

Попередження та подолання конфліктів в робочому середовищі. Стадії конфлікту. Ролі в конфліктах.

4

1

3

6

Вплив стереотипів на формування комунікативного процесу. Плюси та мінуси стереотипів.

4

1

3

7

Емоційна складова міжперсональної взаємодії. Попередження та подолання емоційного (професійного) вигорання.

4

1

3

Блок «Успішний публічний виступ як запорука позитивного іміджу»

28

4

24

8

Невербальна комунікація (міміка, жести, поза, розташування в просторі). Техніки дихання, медитація. Техніки активації енергетичного потенціалу.

8

1

7

9

Канали сприйняття інформації: візуал, аудіал, кінестетик.

4

1

3

10

Визначення аудиторного шоку та його причин. Попередження та подолання аудиторного шоку.

4

1

3

11

Ключові аспекти успішного публічного виступу. Стиль оратора. Техніка мови. Особливості подачі інформації. Аудиторія та її види: принципи роботи з різною аудиторією. Важливість часу та місця в публічному виступі.

8

1

7

12

Публічний виступ (на основі домашнього завдання): відеозапис та аналіз матеріалу. Підбиття підсумків тренінгового курсу. Практикум з усього пройденого. Виконання учасниками тренінгового курсу самостійної роботи «Тренінг особистісного розвитку комунікативної компетенції в процесі міжперсональної взаємодії: розвиток та закріплення навичок ефективної комунікації» з подальшим контролем та супроводом після закінчення курсу

4

 

4

 

Всього

60

11

49

Самостійна робота, консультації, випускна робота

№ п/п

Теми занять

Розподіл часу

1

Виконання самостійної роботи з підготовки профілю

8

2

Консультаційний супровід після закінчення курсу

4

Всього:

12

Загальна кількість годин (аудиторні заняття та самостійна робота)                               72

On-line заявка

КОНТАКТИ

Координатори навчання:

Гущіна Людмила Олексіївна -
e-mail: guschina@ipo.kpi.ua

Логінова Світлана Володимирівна -
e-mail: lana@ipo.kpi.ua

телефони: (044) 204-99-63, (044) 204-99-65.

Адреса: 03056, м. Київ проспект Перемоги, 37, корпус 1, енергокрило, офіс 40, кімната 1